חנוכה בפתח תקווה

חג חנוכה שמח! כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן!

Made with FlippingBook flipbook maker