פתח תקווה | מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה או איבה

5

ימים בתוך להתמתן וצפויות טבעיות הינן המצוקה תגובות , כאמור ואתם ובמידה פוחתת אינה המצוקה כי מזהים ואתם במידה . אחדים , להתייעץ צורך מרגישים בטלפון החינוכי הפסיכולוגי לשירות לפנות מוזמנים אתם 03-9290444 .106 בטלפון העירוני המוקד דרך או

מיתב, תאגיד המים המשרת את פתח תקווה, אלעד וכפר ברא, ערוך למצבי שגרה וחירום אנו עושים כל מאמץ למגן ולהגן על מתקני מיתב, מתוך הבנת חשיבות האסטרטגית שלהם עבורכם, התושבים. אנו יודעים שישנם תושבים שביתם נפגע כתוצאה מירי הרקטות, ואנו עושים כל מאמץ לטפל בהם ולהשיב את המצב על כנו במהירות האפשרית. בכל מקרה של פגיעה בתשתית, נזק או אם גם אתם נפגעתם כתוצאה מירי הרקטות, – אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון: sherut @ meitav - pt . co . il *או במייל: 2039

Made with FlippingBook Learn more on our blog