פתח תקווה | ידיעון הון אנושי

6

דף קשר צוות משאבי אנוש

stellab@ptikva.org.il סמנכ”לית פיתוח הון אנושי

סטלה בורוכוב

905 2974

.1

leas@ptikva.org.il מזכירות

לאה שמחייב

905 3140

.2

anatn@ptikva.org.il מזכירות

ענת מיכאלי

911 3616

.3

ortald@ptikva.org.il מזכירות

אורטל דוידוב

905 3141

.4

905 2977 mayana@ptikva.org.il הדרכה/השתלמויות

מאיה נסייב

.5

מנהלת מח’ ת”ש – חינוך/ שפ”ע מנהלת מדור ת”ש – חינוך/ תרבות/תרבות חרדית

shire@ptikva.org.il

שיר ארז

911 3638

.6

רויטל אנקונינה 911 3479 revitaln@ptikva.org.il

.7

911 3543 sigalbel@ptikva.org.il מנהלת מח’ נוכחות

סיגל בלחסן

.8

navas@ptikva.org.il מח’ נוכחות

נאוה שבתאי

911 3541

.9

saritd@ptikva.org.il מח’ נוכחות

.10 שרית דונין

911 3542

veredd@ptikva.org.il מנהלת מח’ בקרת שכר

.11 ורד דהן מור

911 3816

905 2348 nomimo@ptikva.org.il מנהלת מח’ פרישה

.12 נעמי מרדכי

מנהלת מח’ חוזים – שירותים חברתיים/בריאות מנהלת מדור ת”ש – מינהל/ פיקוח/הנדסה/מוקד עירוני מנהלת מח’ ת”ש – ליסינג/ ניידים מנהלת מח’ ת”ש – גני ילדים/ שירות פסיכולוגי/כספים

limort@ptikva.org.il

.13 לימור תורג’מן

911 2123

.14 סרינה אברמוב 905 2523 sarinaa@ptikva.org.il

shanyv@ptikva.org.il

.15 שני ודאוקר

905 2303

905 2979 elenazv@ptikva.org.il

.16 ילנה זבילביץ

noyal@ptikva.org.il מנהלת מח’ ת”ש

.17 נוי אלוש

905 2210

20

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker