פתח תקווה | ידיעון הון אנושי

6

גיוס דיגיטלי - הגשת מועמדות במכרזים פנימיים

לאחרונה הושק במנהל לארגון ופיתוח הון אנושי מערכת "ג'ובינג'" חדשה המיועדת להגשת מועמדות למכרזים פנימיים ופומביים. מערכת "ג'ובינג'" הינו כלי חדשני למיון מועמדים, מיון אשר מתבצע מבית המועמד/ת. מערכת אוטומטית , זמינה ומהירה המאפשרת למועמד/ת הגשת מועמדות נגישה ויעילה יותר. נבקש להדגיש כי הגשת מועמדות של עובד/ת עירייה למכרז פנימי או פומבי תיעשה אף היא באמצעות מערכת "ג'ובינג'" במקביל להגשת מועמדות בוועד העובדים. לכל שאלה ניתן לפנות למזכירות צוות משאבי אנוש במנהל לארגון ופיתוח הון אנושי . 03-911-3616 : בטלפון

6

מועדון שלך

עובדים המודרגים בדירוגים הבאים: מינהלי, מח"ר (למעט פסיכולוגים), חינוך ונוער, זכאים לחידוש אוטומטית בכל שנה בחודש מאי, בתנאי שהם מועסקים מעל רבע משרה. חודשים יהיו זכאים להצטרפות החל מינואר 3 צברו וותק של 2023 עובדים חדשים שבחודש מאי .2024

21

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker