פתח תקווה | ידיעון הון אנושי

6

פעולות מחלקת הדרכה

1. ולאפשר קיום ביום עיון למחלקת הכנסות – ארנונה מגורים ועסקים שמחנו לקחת חלק פעיל של יום מפרה בנושאים מקצועיים אשר תורמים רבות לקידום מקצועי של העובדים.

2. שמחנו להעניק במעמד ראש העיר, סמנכ"לית לארגון ופיתוח הון אנושי ויו"ר העובדים עובדים ברשות. 35 תעודות קביעות ל אנו רואים חשיבות גדולה במעמד זה ומאחלים לעובדים המשך הצלחה ועבודה פורייה!

15

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker