פתח תקווה | ידיעון הון אנושי

עובדים מצטיינים 6 יצאנו עם תהליך בחירת עובדים מצטיינים בעלי הישגים מיוחדים בעיריית פתח- 2023 ביוני תקווה אשר נועד לבטא את ההוקרה ואת ההערכה של הרשות המקומית לעובדים ולהניע למצוינות בשירות. חשוב לנו לעצור ולהוקיר את העובדים המצטיינים באגפים והיחידות השונות אשר תורמים תרומה ייחודית לפעילות העירונית ונותנים מענה לתושבים.ות . תהליך בחירת המצטיינים הינו תהליך סדור ושקוף אשר מתחיל באיתור המצטיינים.ות ברמת האגף . מצטיינים.ות עירוניים מתוך רשימת מצטייני.ות האגפים, 7 בוועדת הבחירה העירונית נבחרו המצטיינים.ות העירונים יקבלו תעודת הערכה מראש העיר בטקס העירוני ותגמול כספי בשווי מינהלי. 12 מהשכר המשולב הטבלאי של דרגה 100% אנו רואים חשיבות גדולה בטיפוח ההון האנושי בעירייה ורואים בהזדמנות זו יכולת להוקיר אתכם העובדים המצטיינים.

27 אוגוסט 2023

עובדות ועובדים יקרים,

כחלק ממגמת ההשקעה בהון האנושי של העירייה בפרמטרים רבים , אנו מתכבדים להציג את רשימת העובדים המצטיינים לשנת תשפ"ג. עובדים אלו בלטו, כל אחד בתחום עיסוקו, והוערכו בהתאם ע"י המערכת העירונית: רשימת המצטיינות והמצטיינים העירוניים:

1 . שרה א בוחבוט – אגף גנ"י 2 . מיטל צברי – אגף הכנסות 3 . ג'ואנה וואליד – אגף הנוער 4 . עדי דוד – אגף ספריות 5 . יפית נודל – מוקד עירוני 6 . הילה ברוק – מינהל הנדסה .7 מאור לוי - שפ"ע תברואה

לשמחתנו, בתקופה האחרונה אנחנו עדים לנתוני שביעות הרצון השונים אשר מראים באופן חד משמעי כי תושבי פתח תקו וה מרוצים מאוד מתפקוד העירייה. בשנים האחרונות התמודדנו עם אתגרים רבים ומשמעותיים. צלחנו את כל האתגרים והוכחנו הצטיינות בפרמטרים השונים - פעם אחר פעם. אנו מבקשים להודות לכל אחד ואחת מכם על עבודתכם המסורה ונמשיך להעצים אתכם.ן ואת סביבת העבודה העירונית שלנו בשיתוף ועד העובדים לרווחתכם ול מען כלל התושבים. מאחלים לכם ולבני משפחותיכם שנה טובה, בריאות ונחת ושכל משאלות ליבכם.ן יתגשמו לטובה.

לשרותכם.ן מכל הלב

סטלה בורוכוב סמנכ"לית הון אנושי

רמי גרינברג ראש העיר

14

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker