פתח תקווה | ידיעון הון אנושי

6

הסכם תומכות חינוך

הסכם חסר תקדים לשיפור משמעותי בתנאי שכרן של תומכות החינוך ברשויות המקומיות נחתם 08.08.2023 בתאריך

מיליארד שקל והוא כולל בין היתר מס' הישגים לעדכון שכר: 1.5 - עלות ההסכם כ · עדכון רמת שכר בסיסית · תוספת ותק · תוספת אי היעדרות · תוספת רמה מקצועית

אוגדן מקיף הכולל פירוט ההנחיות וההסכם יפורסם בקרוב לכלל תומכות החינוך

11

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker