פתח תקווה | קתדרה 2023-2024

עוד באגף לחינוך מבוגרים

השכלת יסוד תהיל״ה - תכנית השכלה ייחודית ללומד המבוגר

מורים המתמחים בהוראת מבוגרים. השכלת יסוד, ברמות שונות. שעות שבועיות. 6 יומיים בשבוע, סה"כ

השלמת השכלה תיכונית שנות לימוד בשנה אחת 12 תג״ת - תעודת גמר תיכון - השלמת אולפן ללימודי עברית ברמות שונות תכנית הלימודים בפיקוח משרד החינוך. מורים המתמחים בהוראת מבוגרים. ההשתתפות בתכנית מותנית במבחן בהבנת הנקרא ובראיון אישי. . 22:00-18:00 פעמים בשבוע בשעות 3 מסלול ערב: ש"ח דמי הרשמה (שלא יוחזרו במקרה ביטול ע"י הלומד). 200 מתוכם ₪ 5,000 שכר לימוד: תושבי פ"ת ש"ח דמי הרשמה (שלא יוחזרו במקרה ביטול ע"י הלומד). 200 מתוכם ₪ 6,600 תושב חוץ

שפות

(פתיחת הקורסים מותנית במס' משתתפים מינימלי)

ספרדית מתחילים בוקר / ערב, שעות שבועיות, 3 מפגשים, 25 ₪ 1,510

אנגלית מתמידים (ד׳) ,21:00 - 18:30 שעות שבועיות, 3 מפגשים, 27 ₪ 1,610

אנגלית מתחילים (ג׳) ,21:00 - 18:30 שעות שבועיות, 3 מפגשים, 27 ₪ 1,610

פתח תקווה (ליד תיכון ברנר). 10 לימודי השפות והשלמת ההשכלה התיכונית מתקיימים ברחוב ישראל ישעיהו lubat @ptikva.org.il דוא"ל: 03-9052656 ' פתח תקוה, טל 10 האגף לחינוך מבוגרים, רחוב ישראל ישעיהו מידע והרשמה: 18:15 – 16:15 ימים א'- ה' בין השעות: קבלת קהל:

35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online