פלא שף | קטלוג 2019/20

08-9155714 : , פקס 08-9155715/8 : אולם תצוגה: א"ת ניר צבי ("עמינח סנטר"), טלפון פלאשף | marketing@pelechef.co.il | pelechef2017

82

Made with FlippingBook - Online catalogs