פלא שף | קטלוג 2019/20

צנתרים

עלים

21BX1713 Ø25 X h40 / Ø2

21BX1605 Ø25 X h45 / 8

21BX1132 Ø25 X h40 / 14

21BX1123 Ø25 X h40 / 16

21BX1115 Ø25 X h50 / 18

21BX1105 Ø25 X h40 / 17X2

21BX0037 Ø18 X h33 / 10X3

21BX0036 Ø18 X h35 / 7X1,5

21BX0035 Ø18 X h35 / 5X1

21BX0041 Ø18 X h34 / 10

21BX2219 Ø30 X h40 / Ø2

21BX0012 Ø37 X h42 / Ø1,5

21BX2117 Ø25 X h40 / Ø1

מיוחדים

21BIM232 Ø25 X h95 / Ø8

21BIM340 Ø25 X h90 / Ø4

21BXB02 Ø55 X h56 / Ø31

21BXB01 Ø55 X h60 / Ø31

פרחים

21BX0014 Ø37 X h42

21BX0011 Ø37 X h42

21BX0008 Ø37 X h42

21BX0006 Ø37 X h42

21BX0004 Ø37 X h42

21BX0002 Ø37 X h42

21BX0053 Ø35 X h38

21BX0052 Ø35 X h38

21BX0051 Ø35 X h38

21BX0023 Ø37 X h42

21BX0017 Ø37 X h42

21BX0016 Ø37 X h42

21BX0059 Ø37 X h42

21BX0058 Ø37 X h42

21BX0057 Ø37 X h42

21BX0056 Ø37 X h42

21BX0055 Ø37 X h42

21BX0054 Ø37 X h42

מארזים

21BX0061 Ø37 X h42

21BX0060 Ø37 X h42

21BOS36 צנתרים גדולים 36 מארז

21BOS12FLO יח׳ 12 מארז

21BOS26 יח' 26 מארז

21BOS52 יח' 52 מארז

כדורים

מעמד חשמלי מסתובב לקישוט עוגות

21BX0102 Ø32 X h57 / Ø22

21BX0101 Ø32 X h57 / Ø22

21BX0100 Ø32 X h60 / Ø22

21BX0104 Ø32 X h57 / Ø22

21BX0103 Ø32 X h57 / Ø22

79

Made with FlippingBook - Online catalogs