פלא שף | קטלוג 2019/20

שוקולד וממרחים

, לשוק המקצועי והמוסדי RONA סדרת השוקולדים

ק"ג 5 √ √ √ √ √ √ √ תצורה משקל אפייה מילוי ציפוי זילוף קישוט קינוח מוס גלידה מטבעות ק"ג 5 מטבעות ק"ג 5 מטבעות ק"ג 5 ק"ג 5 ק"ג 5 ק"ג 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

70% מריר

17770

60%

מריר 17660

50%

מריר 17648

שוקולד לבן חלבי מטבעות

17634

שוקולד חלב פראלין

17655

שוקולד חלב מטבעות

17640

שוקולד חלב אצבעות

17952

מיוחדים פרווה

משקל אפייה מילוי ציפוי זילוף קישוט קינוח מוס גלידה

תצורה

√ √

√ √

√ √

ק"ג 5

מטבעות שוקולד מטבעות 17635 לבן פרווה

ק"ג 5

מטבעות בטעם מטבעות

17630

שוקולד חלב

ק"ג 5

יח' בק"ג 7,000

צ'יפס לבן בינוני פרווה צ'יפס מריר קטן פרווה צ'יפס מריר בינוני פרווה

1789

√ √ √

ק"ג 12 יח' בק"ג 10,000

1788

ק"ג 5

יח' בק"ג 7,000

1790

ק"ג 25

חמאת קקאו בלוק

1750

ללא תוספת סוכר

ק"ג 5 √ √ √ תצורה משקל אפייה מילוי ציפוי זילוף קישוט קינוח מוס גלידה חפיסות ק"ג 5 ק"ג 5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

לבן - חלבי 17646

חלב - חלבי חפיסות

17644

מריר - פרווה חפיסות

17645

7

Made with FlippingBook - Online catalogs