פלא שף | קטלוג 2019/20

ציוד הקצפה ומדידה

ציוד הקצפה

49881 (ארוך) 200 במיקס גסטרו

58001 מיקסר יד מקצועי FAMA

70007 מיקסר דומינו ליטר 7

45630 גז למכשירי קצפת יח' 24

45625 מכשיר קצפת ליטר 1 מנירוסטה

45623 מכשיר קצפת מנירוסטה ליטר ½

מדי חום

81M1174 CW מד חום דיגיטלי -50°c / +300°c

900293 מד חום דיגיטלי עט -50°c / +300°c

102035 מד חום לסוכר +80°c / +220°c

מאזניים

57006 ק"ג 6 מאזני ביקורת ללא מטען

57066 מאזני ביקורת נירוסטה אטומות למים ק"ג 6

57012 PRIS מאזני ביקורת ק"ג 12

57030 PRIS מאזני ביקורת ק"ג 30

57028 T28 מאזני ביקורת ק"ג 15 אטומות למים

57013 CWT7 מאזני ביקורת ק"ג 15

75

Made with FlippingBook - Online catalogs