פלא שף | קטלוג 2019/20

ציוד חיתוך, סימון וגירוד

גיטארות

גיטארה אופקית עם גלגל כח

21CSM060

ס"מ 8 ס"מ / גובה עד 60X60 פלטה בגודל מתקן מקצועי לחיתוך: גנאש, עוגות קפואות, אגוזים, ופלים ועוד ס"מ 1 מספר רשתות לבחירה –ממרווחים של מ"מ 7,5 בסיס גיטארה בודד מנירוסטה

71M1051

מ"מ, ללא מסגרות 375X375 : מידות מ"מ 5 בסיס גיטארה בודד מנירוסטה מ"מ, ללא מסגרות 375X375 : מידות

71M1061

מ"מ 7,5X15

בסיס גיטארה כפול מנירוסטה 71M1077

מ"מ, ללא מסגרות 375X375 : מידות מ"מ 5

מסגרת 71M1062 מסגרת 71M1052 מסגרת 71M1063 מסגרת 71M1053 מסגרת 71M1064 מסגרת 71M1054 מסגרת 71M1065 מסגרת 71M1055

מ"מ 7,50

מ"מ 10 מ"מ 15 מ"מ 20

מ"מ 22,50

מ"מ 25 מ"מ 30

מ"מ 37,50 מסגרת 71M1056 מ"מ וחלקי חילוף 0,50 מ"מ, חוט נירוסטה 400X400X5 בסיסי הגיטארה כוללים מגש נירוסטה

מחלקות מתכווננות

71M1049 מגרדת שוקולד לבלוקים ק"ג 5 של

5 חלקה 392010 7 חלקה 392050 7 משוננת 392055

350x340x390 תוצרת גרמניה

שפכטלים לשוקולד

71M1185 מ"מ 180 להב רכה

71M1191 מ"מ 200

71M1190 מ"מ 150

71M1187 מ"מ 150

71M1186 מ"מ 120

70

Made with FlippingBook - Online catalogs