פלא שף | קטלוג 2019/20

תבניות סיליקון מאה

בריוש ,865038 6 | מ"ל 125 Ø75 X H 46 175X300 : מגש

קוגלהוף ,862953 24 | מ"ל 91 Ø77 X H 43

קוגלהוף ,86282 24 | מ"ל 64 Ø69 X H 36

מיני קוגלהוף ,862980 96 | מ"ל 9 Ø35 X H 15

בריוש ,863004 15 | מ"ל 176 Ø106 X H 40

קוגלהוף ,868532 24 | מ"ל 184 Ø81 X H 54

שארלוטין ,86579 24 | מ"ל 85 Ø62 X H 34

קוביות

קוביה ,8611028 48 | מ"ל 72 55x55xH 25

קוביה ,863062 15 | מ"ל 155 50X50XH70 318X518 : מגש

קוביה ,863279 24 | מ"ל 113 50x50xH 49

קוביה ,869271 24 | מ"ל 123 49x49xH 57

קוביה ,862748 40 | מ"ל 99 47x47xH 49

862874 קוביה עם טיפה 24 | מ"ל 123 60x60xH 41

קוביה ,868256 12 | מ"ל 343 95x95xH 40

קוביה ,864594 24 | מ"ל 125 80x80xH 20

קוביה ,864304 35 | מ"ל 120 63x63xH 31

מלבנים

מלבן ,862637 12 | מ"ל 383 179x60xH 40

מלבן ,862991 21 | מ"ל 116 99x51xH 30

מלבן ,86521 32 | מ"ל 81 82x43xH 27

מלבן ,86304 36 | מ"ל 72 82x43xH 24

מלבן ,869219 36 | מ"ל 113 74x36xH 50

מלבן ,869231 35 | מ"ל 104 90x40xH 30

מלבן ,868320 48 | מ"ל 67 78x30xH 30

מלבן ,867888 36 | מ"ל 49 76x27xH 28

מלבן ,86175 36 | מ"ל 36 72x28xH 20

מלבן ,864485 42 | מ"ל 74 60x45xH 30

51

Made with FlippingBook - Online catalogs