פלא שף | קטלוג 2019/20

סדרת FLEXIPAN® AIR כוללת שלל צורות, המאפשרות להציע מוצרים חדשים באופן קבוע ולהגדיל . מכירות המקצוען יכול את מידות המוצרים, כך שיתאימו

לבחור

של לקוחותיו.

לרצו נות ולגחמות

הרגעיות

Christophe DEBERSÉE Winner of the 2018 Bakery World Cup

38

Made with FlippingBook - Online catalogs