מפעל הפיס | חוברת לזכיין - חנות

נראות חובה להקפיד על הצבת שלט ‘איסור מכירה לקטינים ואיסור מכירה בהקפה’ במקום בולט, לא מוסתר, מול קהל הלקוחות ובגובה של בין מטר מהרצפה. 1.90-2.20

חובה להקפיד על הצבת שלט ‘מדיניות החזרת מוצרים’.

חובה להקפיד על הימצאותם של עלוני עמותת ‘אפשר’ על נקודת המכירה להיות נקיה ומסודרת עם טפסים ופרסומים עדכניים.

Made with FlippingBook Ebook Creator