מפעל הפיס | חוברת לזכיין - חנות

זכיינים יקרים,

החוברת שלפניכם כוללת את עיקר נהלי הפיס הנוגעים לעבודת הזכיין, כללי משחקים באחריות ודרישות הרגולציה והנראות בנקודות המכירה. מפעל הפיס מקיים בקרות שוטפות לעמידת הזכיינים בדרישות החוק ונהלי העבודה. אנחנו מאמינים כי מתן שירות איכותי ללקוחות תוך הקפדה מוחלטת על נהלי העבודה הם אלו שייסעו לכם ולנו להצליח.

שימו לב! מסמך זה מהווה תקציר נהלים עיקריים בלבד, הנוהל המחייב נמצא בקובץ נהלי הפיס

בברכת הצלחה צוות משווק גוש דן

Made with FlippingBook Ebook Creator