אור עקיבא | המקומון הקהילתי בעיר

נוסטלגיה / מהארכיון האישי - שלום שבתאי ביקור הנשיא חיים הרצוג בעיירה

85 מתוך ספרי, “ציוניוני הדרך”, עמוד

בלשכת ראש המועצה

זר ממועדון הקשישים

בחברת אברהם שפירא, שטיחי כרמל

29

18.8.2023 | ב’ אלול תשפ”ג

המקומון הקהילתי בעיר

Made with FlippingBook Ebook Creator