אור עקיבא | המקומון הקהילתי בעיר

טור משפטי /

שבתאי את כפיר - משרד עורכי דין ונוטריון ירושה על פי דין חוק הירושה מגדיר מי הם יורשיו של אדם וזאת אם נפטר אדם מבלי שהשאיר אחריו צוואה. , הירושה אם אדם נפטר והותיר בן / בת זוג וילדים מתחלקת כך: מחצית לבן / בת הזוג ומחצית לכל הילדים בחלוקה שווה ביניהם. אם אחד היורשים אינו בין החיים, יורשים את חלקו יורשיו. אם בן הזוג לא בחיים יירשו הילדים את כל העיזבון בחלוקה שווה ביניהם. בנוסף למחצית מכלל הרכוש זכאי בן הזוג לרשת גם את המטלטלין ואת מכונית הנוסעים של המנוח, אם הייתה לו כזו. אלמנה זכאית לקבל מן העיזבון גם את דמי כתובתה ותוספת כתובה, ובנסיבות מסוימות היא יכולה גם לדרוש מזונות מן העיזבון. , ירושתו מתחלקת שווה נפטר בן זוג וללא ילדים בשווה – חצי לבן הזוג וחצי להוריו ואם אין הורים 1/3- לבן זוג ו 2/3 בחיים, בן זוג ואחים מתחלקים מתחלק בין האחים. , עזבונו של הנפטר נפטר ללא בן זוג וללא ילדים מחולק בין הוריו בחלקים שווים ביניהם. ככל שהוריו של הנפטר אינם בין החיים בעת פטירתו יועבר עזבונו בחלקים שווים לצאצאי כל הורה שנפטר, מחצית לצאצאי אבי הנפטר ומחצית ולצאצאי האם הנפטרת. בן הזוג של הנפטר נפטר ללא ילדים / אחים / הורים, שני שליש מן העיזבון ואילו הורי ההורים יורשים את שליש עזבונו של הנפטר ובאם מי מהם אינו בין

החיים עובר חלקו לצאצאיו. , יורש בן במצב בו אין הורים הזוג אף את מלא הזכויות

בדירה בה התגורר יחד עם המנוח בשלוש השנים האחרונות לחייו וכן את המטלטלין המשמשים באין יורשים את דירת המגורים ומכונית הנוסעים. , זכאית המדינה לרשת. סגור לתגובות. על פי דין GovXContentSection יובהר כי גם קרובי משפחה שטרם נולדו נכללים כיורשים האפשריים של נפטר, אם מועד לידתם יום מיום הפטירה. 300 חל בתוך לחוק הירושה, 55 ובעניין בן זוג - על פי סעיף בהיעדר צוואה, זכות הירושה של ידוע או ידועה בציבור של הנפטר שווה לזו של בני זוג נשואים אך רק אם הידועים בציבור אינם נשואים לאחרים, וכאשר מוכיח בן הזוג שנותר בחיים כי הוא והמנוח חיו כידועים בציבור וקיימו משק בית משותף. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי וכל מקרה נדון עפ”י נסיבותיו.

משרדנו עומד לשירותכם גם בעניין צוואות

עו”ד כפיר איה משרד עורכי דין ונוטריון שבתאי את כפיר

משרד עורכי דין ונוטריון כפיר את שבתאי

איה כפיר עו"ד נוטריון ומגשרת

שלום שבתאי עו"ד נוטריון ומגשר

הסכמי מכר ושכירות ייפוי כוח מתמשך | משפחה, צוואות וירושות תאונות דרכים, נזיקין ועבודה | שירותי נוטריון

שנים 23 ניסיון של | ליווי מקצועי – אישי

www . lawsk . co . il |

04-6363341 :' , (איה) טל 054-2211480 , (שלום) 050-5299736 / פינת הרב קוק אור עקיבא, פל': 15 הנשיא

30

18.8.2023 | ב’ אלול תשפ”ג

המקומון הקהילתי בעיר

Made with FlippingBook Ebook Creator