מרכז קהילתי מזרח נתניה | אירועי קיץ 2023

ערבים פתוחים לנוער כל שבוע - באופן קבוע

ב"קופסא" CHILLINE

מגרשים מוארים

ימי חמישי 19:00-00:00

ימי שני ורביעי 19:00-00:00

בגן VIBE

קריוקי ב"ווליום"

ימי שלישי באוגוסט 20:00-00:00

ימי חמישי 19:00-23:00

פרטים אצל רכזי הנוער במרכזים הקהילתיים

29

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker