מרכז קהילתי מזרח נתניה | אירועי קיץ 2023

אירועי קיץ למבוגרים

מרכז קהילתי רמת חן

מרכז קהילתי נאות גנים

פנו זמן להורות שלכם ובואו לערב של צחוק ולמידה. 23/07/23 : תאריך : ראשון יום : הורים גיל 20:00 : שעה ₪ 15 : מחיר כרטיס "בבת שמרך" - נטע שחר. שיחה על מתנת המחזוריות הנשית 10/07/23 : תאריך : שני יום : נשים גיל 20:30 : שעה ₪ 10 : מחיר כרטיס מרכז נעימי קריית השרון JEM'S הורות על הבר

טברנת קיץ

עם יעקב מלכה.

10/07/23 : תאריך : שני יום : גמלאים גיל 18:00 : שעה ₪ 20 : מחיר כרטיס מרכז קהילתי נאות גנים

מתנדבות קהילה מטיילת. סיור: תל אביב בראי ההיסטוריה והחדשנות 23/07/23 : תאריך : ראשון יום : גמלאים גיל 07:30 : שעה למשתתף ₪ 100 : מחיר כרטיס

24

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker