מרכז קהילתי מזרח נתניה | אירועי קיץ 2023

אירועי קיץ לכל המשפחה

מרכז קהילתי נאות גנים

מרכז קהילתי נאות גנים

יום משפחות בשפיים

סרט על מסך ענק שם הסרט יפורסם בסמוך לתאריך ההקרנה. 30/07/23 : תאריך : ראשון יום : לכל המשפחה גיל 20:00 : שעה הכניסה חופשית וללא עלות יום משפחות בשפיים יציאה לפארק המים "שפיים ונהנים". 31/07/23 : תאריך : שני יום : משפחות גיל 08:00 : שעה למשתתף ₪ 50 : מחיר כרטיס מרכז קהילתי רמת חן

יציאה לפארק המים "שפיים ונהנים".

31/07/23 : תאריך : שני יום : משפחות גיל 08:00 : שעה למשתתף ₪ 50 : מחיר כרטיס

מרכז קהילתי נאות גנים

סרט על מסך ענק שם הסרט יפורסם בסמוך לתאריך ההקרנה. 13/08/23 : תאריך : ראשון יום : לכל המשפחה גיל 20:00 : שעה הכניסה חופשית וללא עלות

מרכז קהילתי קריית השרון

מרכז קהילתי קריית השרון

סדנת אפייה להורים וילדים עם שרית סעדה.

סדנת אפייה להורים וילדים עם שרית סעדה.

14/08/23 : תאריך : שני יום : הורים וילדים גיל 18:15 : שעה ₪ 50 : מחיר כרטיס

14/08/23 : תאריך : שני יום : הורים וילדים גיל 17:00 : שעה ₪ 50 : מחיר כרטיס

20

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker