מרכז קהילתי מזרח נתניה | אירועי קיץ 2023

סדנת תכשיטנות מרכז קהילתי קריית השרון

פעילות יצירה מרכז קהילתי נאות גנים

עם תאיר דומר.

יצירה לכבוד הקיץ.

21/08/23 : תאריך : שני יום : ד'-ו' גיל 18:15 : שעה ₪ 10 : מחיר כרטיס

21/08/23 : תאריך : שני יום : א'-ו' גיל 17:30 : שעה הכניסה חופשית וללא עלות

שכונה בסרט מרכז קהילתי חפציבה

ביחד זה מתוק מרכז קהילתי חפציבה

24/08/23 : תאריך : חמישי יום : א'-ו' גיל 17:45 : שעה הכניסה חופשית וללא עלות שם הסרט יפורסם בסמוך לתאריך ההקרנה.

הכנת כדורי שוקולד.

22/08/23 : תאריך : שלישי יום : א'-ו' גיל 17:30 : שעה הכניסה חופשית וללא עלות

18

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker