מרכז קהילתי מזרח נתניה | אירועי קיץ 2023

אירועי קיץ לילדי היסודי

שכונה בסרט מרכז קהילתי חפציבה

פעילות יצירה מרכז קהילתי נאות גנים

שם הסרט יפורסם בסמוך לתאריך ההקרנה. 24/07/23 : תאריך : שני יום : א'-ו' גיל 17:00 : שעה הכניסה חופשית וללא עלות

יצירה לכבוד הקיץ.

24/07/23 : תאריך : שני יום : א'-ו' גיל 17:30 : שעה הכניסה חופשית וללא עלות מרכז קהילתי נווה איתמר

מרכז קהילתי חפציבה

יוצרים ביחד: עפיפון

פעילות יצירה

יצירה לכבוד הקיץ.

יצירה לכבוד הקיץ.

מרכז קהילתי קריית השרון 25/07/23 : תאריך : שלישי יום : א'-ו' גיל 17:45 : שעה הכניסה חופשית וללא עלות

סדנת פלסטימדיה מרכז קהילתי נאות גנים 25/07/23 : תאריך : שלישי יום : א'-ו' גיל 17:30 : שעה הכניסה חופשית וללא עלות

סדנת נינג'ה

עם יקי עזרתי.

בהפעלת "בתוך העולמות".

07/08/23 : תאריך : שני יום : א'-ג' גיל 17:00 : שעה ₪ 10 : מחיר כרטיס

02/08/23 : תאריך : רביעי יום : א'-ו' גיל 17:00 : שעה ₪ 10 : מחיר כרטיס

16

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker