מרכז קהילתי מזרח נתניה | אירועי קיץ 2023

אירועי קיץ לילדי היסודי

מרכז קהילתי נאות גנים

ספא נסיכות מרכז קהילתי חפציבה

פלסטימדיה

בהפעלת "בתוך העולמות".

קידס". 4 בהפעלת "

מרכז קהילתי נווה איתמר 05/07/23 : תאריך : רביעי יום : א'-ו' גיל 17:00 : שעה ₪ 10 : מחיר כרטיס

03/07/23 : תאריך : שני יום : א'-ו' גיל 17:00 : שעה ₪ 5 : מחיר כרטיס

סדנת אפייה מרכז קהילתי רמת חן

פעילות יצירה

יצירה לכבוד הקיץ.

עם שרית סעדה.

10/07/23 : תאריך : שני יום : א'-ו' גיל 17:00 : שעה הכניסה חופשית וללא עלות

05/07/23 : תאריך : רביעי יום : א'-ו' גיל 17:00 : שעה ₪ 50 : מחיר כרטיס

14

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker