מרכז קהילתי מזרח נתניה | אירועי קיץ 2023

מפגש היכרות חוויתי להורים וילדים בגינות הציבוריות שעת סיפור יצירה היכרות וגיבוש 17:00 שעה | 22/08/23 | שלישי יום

13

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker