נדל"ן מדיה | 27.10.23

27.10.23

נדל"ן מדיה

"אני קורא לכל העוסקים בתחום להמשיך בעבודה איתנו" אלעזר במברגר, מנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית: "ביפ מים קשים אלה, אנו פועלים בשיתוף עם הגורמים הרלוונטיים בממשלה, ברשויות המקומיות וגורמי המקצוע בתחום, במפ טרה לצמצם את הפגיעה ברציפות העפ בודה ובפעילות בשוק ההתחדשות העיפ רונית, אשר עד לתחילת הלחימה שמרה על רמת פעילות גבוהה חרף המצב הכפ ללי בענף הבניה. בנוסף, נוכח המצב, אנו פועלים להפניית משאבי ממשלה נופ ספים לטובת סבסוד מתחמי פינוי בינוי בערים בהן הפעילות לא מתקיימת בכופ חות שוק בשל היעדר כלכליות. פרסמנו בימים האחרונים מכרז ליזמים שפועלים באשקלון לסבסוד פרויקטים של פינוי ביפ נוי בעיר, במהלך שתוקצב בסכום כולל מיליון שקל, ונפרסם עוד מכרזים 600 של בערים נוספות בימים הקרובים. בנוסף לכך, סיימנו בימים אלה מהלך לאיתור של מתחמי פינוי בינוי פוטנציאליים בערי הפריפריה, בדגש על ערי הגבול הצפופ ני של המדינה, ואנו פועלים במטרה לספ בסד גם מתחמים אלה, באופן שירחיב מאוד את היקף יחידות הדיור שכוללות ממ"ד. אנו נמצאים בקשר צמוד

צילום: יח"צ הדמיה: אדריכל אלי ניסן ומבטים הדמיות

הדמיית הפרוייקט

NEWSPAPER TV

קבוצת שובל הוציאה השבוע לדרך פרויקט התחדשות עירונית בחיפה, לאחר שהרסה תחת מגבלות פיקוד העורף בניין מגורים ותיק ברחוב לופ דירות ישנות, ללא 6 פינת צפרירים בעיר. הבניין שנהרס כלל 20 טוס ממ"דים. 15 קומות עם 6 בפרויקט החדש מתוכנן להיבנות בניין יוקרתי של דירות חדשות, הכוללות מ"מדים שיעמדו גם בתקן רעידת אדמה, חניון תת קרקעי ופיתוח סביבתי מוקפד. על פי התכנון, בניית הפפ חודשים. 24 רויקט תימשך כ-

עם יזמים וקבלנים רבים בניסיון לסייע לפתרון חסמים שהתעופ ררו עקב הלחימה – ואני קורא לכל העוסקים בתחום להמפ שיך בעבודה איתנו, לגשת

הדמיית הפרוייקט

צילום: רז רוגובסקי

למכרזים, לקדם תכניות, ולהציף קשיים על מנת שנוכל לקדם פתרונות שיענו על צרכי הציבור".

הדמיה: אדריכל אלי ניסן ומבטים הדמיות

/ 9 /

Made with FlippingBook flipbook maker