נדל"ן מדיה | 27.10.23

27.10.23

נדל"ן מדיה

נומנטים רבים לאורך ההיסטוריה. המפורסם שבהם מחזיר אותנו ל . אז, במעמד ‎1958 באוקטובר 14 ל נשיא המדינה יצחק בן-צבי ואלמנת התורם הנדיב הידוע, דורותי דה רוטשילד, הונחה אבן הפינה למשכן כנסת ישראל. כשנתיים לאחר מכן, ניתן היתר בניה להקמת 1960 במאי הכנסת שנבנתה על ידי חברת סולל . על 1966 בונה ונחנכה באוגוסט התחושות של עובדי הכנסת, שעבפ רו מבית פרומין הישן למשכן החדש, מעיד הציטוט הבא: "הרגשה שדמפ תה להרגשת אנשי צוותה של צוללת שקיבלו צו העברה לנושאת מטופ סים גדולה. אומדן המרחקים נשתפ נה לאין ערוך, ומעבר מאגף לאגף, בעיקר למי שעדיין אינו מתמצא במסתרי הלבירינט הגדול, כרוך במסעות רגליים ממושכים למדי" (מתוך ביטאון "בשירות המדינה", .) 1966 מונומנט ידוע נוסף, שקשור לימי הלחימה הנוכחיים, הוא בניין שגרירות ארצות הברית, חברתנו מנפש. הבניין נבנה ברחוב הירקון בתל אביב ותוכפ נן על ידי האדריכל מקס טינטר. הבפ ניין המרשים הזה יכול להתפאר בשתי מעלות. קודם כל, אם כבר מדברים על בניה מהירה, סולל בונה הקימה את המבנה בזמן קצר במיוחד, תוך . 1960 ל- 1959 שנה אחת בלבד, בין ו � ק 7 מ"ר בנוי, 5,000 המבנה כולל ו � מהן מתחת לפני הקרקע; בנ 2 מות, סף, מדובר בבניין שהוא גאווה ישפ ראלית: בהודעה לעיתונות שהוציאה מ � , עם ה 1960 השגרירות בספטמבר עבר למבנה החדש, הם ציינו כי כל

הבניה בוצעה מחומרים ישראלים, פרט למעליות ולמיזוג האוויר. גם כאשר מדברים על בניית העופ טף, ניתן להיזכר בתרומתה של סולל בונה. לאורך השנים מילאה ‘סולל בונה’ תפקיד מרכזי בהגשמפ תם של יעדים לאומיים, ביטחוניים והתיישבותיים והפכה להיות חברה מגויסת לשירות היישוב. הקמת יישופ בי חומה ומגדל הייתה בין המפעלים הגדולים של אותן שנים, וכלל מבצע ישובים חקלאיים 52 הקמה של יהודים מבוצרים בארץ-ישראל על ידי סולל בונה. חבל שבנסיבות אלו מחזירים את ההיסטוריה, אבל לפחות יש על מי להישען.

“אני רואה את סולל בונה כמכשיר לאומי ממדרגה ראשונה” גולדה מאיר, 1958 שנת

צילום: לע"מ

צילומים: באדיבות שיכון ובינוי

/ 5 /

Made with FlippingBook flipbook maker