נדל"ן מדיה | 22.09.23

22.09.23

נדל"ן מדיה

6,912 בחודש יולי האחרון נרכשו ש � בה 27% דירות, ירידה חדה של 3% וואה ליולי אשתקד וירידה של בהשוואה לחודש הקודם. כך, עולה מדו"ח הכלכלן הראשי באוצר שפורסם היום (ב’). בניכוי דירות מחיר למשתכן, עמד מספר העסו 29% , ירידה של 6,264 קאות על בהשוואה ליולי אשתקד. בהשוואה היסטורית של מספר העסקאות בשוק החופשי בחודשי יולי מאז תחילת שנות האלפיים, מציג הדו"ח כי רמתו בחודש יולי השנה קרובה לרמת השפל שנרו , אשר עמד 2002 שמה בחודש יולי בצל המיתון במשק והאינתיפאדה השנייה. כמו כן, הכלכלן הראשי מצא כי מכירות הקבלנים ביולי הסתכו דירות בלבד. מדובר 2,500 מו ב- בהשוואה ליולי 15% בירידה של ש � בה 12% אשתקד וירידה של וואה לחודש הקודם. יחד עם זאת, יש לציין כי בפילוח גיאוגרפי של מכירות הקבלנים בשוק החופשי – בולט אזור באר שבע, עם זינוק של בהשוואה ליולי אשתקד. 33% 27 % 3 % 6,912 פחות בהשוואה ליולי אשתקד פחות בהשוואה 2023 ליוני 23 מספר הדירות שנרכשו בחודש יולי שנה לא היה יולי כזה חלש: 21 במכירת דירות 27% צניחה של

משקיעים או זכאים?

הם גם שני הפרויקטים הראשונים במסגרת מחיר למשתכן שחלפה בהם תקופת "החסימה" למכירת הדירה, כלומר נפתחה היכולת ליהנות מההשבחה – בעפולה חסיו , בלוד 2022 מה זו הוסרה בדצמבר . 2023 במרץ בהינתן פרק הזמן הקצר יחסית שחלף ממועד תום החסימה ועד מכירת הדירות, בפרט על רקע רמת העסקאות הנמוכה בשוק – מדובר בשיעורי מכירה הנחשבים לגבוהים במיוחד. בנוסף, תכנית מחיר למשתכן נועו דה לצמצם פערים בין שכבות האוכו לוסייה? לא ממש: בפילוח לפי חמשוו ני שכר, בולטת שכיחות גבוהה יחסית של מוכרים דווקא בחמישון העליון ו � מר 7% מקרב הרוכשים בעפולה. כ - כשי מחיר למשתכן בעפולה רכשו גם "דירה נוספת", לאחר רכישת הדירה במסגרת "מחיר למשתכן", כאשר .5.3% בלוד עומד שיעור זה על

המדינה מבלבלת את היוצרות והופכת צעירים חסרי הון ויכולת למו שקיעי נדל"ן בעל כורחם – בעוד את המשקיעים האמיתיים היא מגרשת לחו״ל להשקעות מסוכנות מעבר לים. חלם זה כאן. ועדיין, בשורה התחתונה, הצעירים שרכשו דירה שנים ומכרו 5 במחיר למשתכן לפני היום – עשו רווח של עד מיליון שקל. לא רע בכלל. הכלכלן הראשי באוצר ניתח שני פרויקטים של מחיר למשתכן, בעו שנים, למעשה 5 פולה ובלוד, לאחר תום תקופת החסימה למכירת דירה. 11% מהבדיקה עולה כי בעפולה מהקונים כבר מכרו את הדירה בה ) 78% אלף שקל ( 635 זכו, והרוויחו 4.5% - על המחיר שהם שילמו. בלוד מהקונים בפרויקט מכרו את הדירה והרוויחו בממוצע מיליון שקל על המו . 124% חיר ששילמו - רווח ריאלי של שני הפרויקטים שנבדקו היו פופוו לאריים בקרב משקיעים, ובמקרה

צילום: שאטרסטוק

/ 7 /

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease