נדל"ן מדיה | 22.09.23

22.09.23

נדל"ן מדיה

מנכ"ל ובעלי חברת שיווק הנדל"ן דרא | דרור אוהב ציון

סיבות למה כדאי לרכוש דירה עכשיו 5

ביקושים כבושים שרק 01 מחכים להתפרץ חשוב להבין כי ריבית גבוהה כמו של היום היא זמנית. הנגיד לא יכול להעו לות ריבית לאורך זמן, בשל סיבות מאו קרו כלכליות כאלה ואחרות שמשפיו עות על כל הכלכלה הישראלית. לפי תחזיות המומחים, בתוך שנה בערך מהיום, האינפלציה תרוסן והריבית במשק תתחיל לרדת. ניתן לראות כי בפעמיים האחרונות הנגיד לא העלה ריבית, ויש לקוות שהוא יתחיל לחשוב על מגמה יורדת. כשהאינפלציה תחו זור ליעד והריבית תתחיל לרדת, ו\ או כשהמצב הפוליטי במדינה ישתפר ויירגע, ההערכות בשוק הנדל"ן הן כי תהיה כאן התפרצות של ביקושים כבוו שים והסתערות של קונים על משרדי המכירות, כפי שקרה בעבר. כשכולם יירדו מהגדר בבת אחת וירצו לקנות דירות, הם ייפגשו כאמור מחסור והיצע נמוך, והתוצאה תהיה עליית מחיו רים מחודשת. לא מן הנמנע שנראה

ההלוואה, ואני סבור שכדאי מאוד לקחת אותן. הקבלנים רוצים למכור 05 נקודה נוספת שבאה לטוו בת רוכשי הדירות כיום, היא גמישותן היחסית של חברות הבנייה שמוכרות את הדירות. עקב הירידה במכירות, והצורך להציג כמות מכירות מוקו דמות מרבית לצורך עמידה בתנאי הליווי הבנקאי, או כדי לייצר תזרים מפעילות שוטפת, חברות בנייה רבות גמישות כיום יותר במשא ומתן מול רוו כשים, ורוכשים אמיצים וחכמים נהו נים מכך. לסיכום, נכון שהתקופה הנוכחית מאו תגרת, אבל רוכשים לצרכי מגורים, ומשקיעים מביני עניין שרואים את הנולד, רוכשים דירות עכשיו כשהשוק בהאטה וכשהרוב ממתין על הגדר מכל הסיבות שהזכרנו. מי שימתין עלול לפגוש בעוד שנה התפרצות מחירים מהירה, וכשו זה קורה, זה קורה מהר וקשה מאד לתפוס את זה בזמן. מי שרוצה דוגו מה לא צריך ללכת יותר מדי רחוק. ראינו מספר פעמים בעשור האחרון את האפקט שיצר כל משבר בשוק הדיור ומה קרה אחריו בגזרת המחיו רים – ראינו זאת במע"מ אפס של שר האוצר יאיר לפיד, אחרי מחיר למשו תכן של השר משה כחלון, ראינו את זה לפני שנתיים אחרי תקופת הקורוו נה, ואנחנו כנראה נראה את זה שוב בקרוב.

עליות דו ספרתיות במחירי הדירות, , שהייתה שנת 2021 כפי שראינו בשנת שיא בשוק. המשוואה של 02 ביקוש והיצע כמות הדירות החדשות המוצעות בשוק הולכת וקטנה מהסיבות שהזו כרנו לעיל, והפער בין ההיצע לביקוש הולך וגדל משנה לשנה. לצערי, כולנו כבר יודעים מה קורה שהביקוש גובר על ההיצע, כפי שקורה בשנים האחו רונות בשוק הדיור הישראלי. אין באמת ירידת מחירים 03 משמעותית בשוק אמנם הלמ"ס מדווחת במדדי המחיו רים האחרונים על ירידה קלה במחירי הדירות, אבל מדובר רק בשברי אחוו זים ורק בחלק מהאזורים בארץ ובחו לק מסוגי הדירות. אני סבור כי מדובר בתיקונים קלים לזינוקים החדים במו ואין ללמוד 2021 חירים שהיו בשנת מכך על מגמה. יש הרבה הזדמנויות בשוק 04 חברות רבות מציעות כיום תנאי תשלום נוחים ואטרקטיביים כמו , חלקן מציעות 10:90 או אפילו 20:80 הטבות מימוניות מרחיקות לכת כגון אי-הצמדה למדד, או הלוואת קבלן ו � שנה בריבית קב 25 מסובסדות ל - עה, ועוד. הטבות אלה ואחרות, מיתו רגמות לחיסכון של מאות אלפי שקו לים לעתים עבור הרוכשים לאורך חיי

"מביני עניין רוכשים כשהרוב ממתין על הגדר"

צילום: דנה תמרי

dara.co.il

/ 4 /

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease