נדל"ן מדיה | 22.09.23

22.09.23

נדל"ן מדיה

טור דעה של עופר פטרסבורג

מתקתקים שבוע

מרוקו זה תמרור אזהרה לדירות עמידר

רעידת אדמה גדולה בישראל תגיע, השאלה היחידה היא מתי. ממדי האסון יהיו אדירים. דירות עמידר פשוט יימו חו מעל פני האדמה. פינוי בינוי בפו ריפריה תקוע למדי, וגם המרכז לא בתאוצת על בדירות החשופות לסכנה. נכון להיום ישנם עשרות אלפי מבו נים בישראל הנחשבים למבנים מסוכו נים שלא יעמדו ברעידות אדמה. דוח 2023 מבקר המדינה שפורסם במרץ רשויות בפריפריה (בית 5 חושף: ב שאן, טבריה, צפת, קריית שמונה וחו ו � מבנים שד 1,208 צור) שבהם היו 84 רשים חיזוק מיידי – חוזקו אך ורק מבנים, וכל שאר המבנים נותרו מסוכו ה � מ 93% נים. חמור מכך: על פי הדוח מבנים המסוכנים בפריפריה לא יעמדו ברעידת אדמה, מה שמעיד על הסכו נה הגדולה שעומדת בפנינו. אבל, כפי שתמיד מזהירים בפורום הדיור הציבורי, מדובר בהזנחה פושו עת – בעיקר כלפי האוכלוסיות המוחו לשות בישראל, שגם מתגוררות במבו נים המסוכנים והישנים וגם מתגוררים באזורים שמועדים לרעידות אדמה. סכנה כפולה ומכופלת. פרסומים אופטימיים מדברים על לפו דירות שעלולות לקרוס 30,000 חות ברעידת אדמה, כאשר המדהים בסיו פור הוא שלמעלה משליש מהדירות הן דירות שמנוהלות על ידי חברת עמידר ושאר החברות המשכנות, ולכן – באחו ריותה של המדינה. חשוב להדגיש שרוב רובם של המבנים הישנים ביותר בישו ראל הם מבנים שמנוהלים על ידי חברת עמידר כיום, או שנוהלו בעבר על ידה

צילום: שאטרסטוק

״המדהים הוא שלמרות ההזנחה של הדיור הציבורי, המדינה העניקה לעו סמכות לפעול כדי 2016 מידר בשנת לקדם התחדשות עירונית וחיזוק מבו מיליארד 2.5 נים בעלות כוללת של שקל. תזכירו לי, כמה דירות עד נבהו

ונמצאים כרגע במצב של הזנחה, כי משרד השיכון ועמידר מתנערים מאחו ריותם לבניינים האלה. גם ללא קשר לרעידות האדמה, פוו רסמו מספר דוחות של מבקר המו דינה בשנים האחרונות שחשפו את

עד היום במסגרת פינוי ביו נוי בעמידר״, מתריע דני גיגי, יו״ר פורום הדיור הציו בורי המתריע כבר שנים על ההזנחה. עמידר מנהלת כיום אלף דירות ציבוריות 40 כ שחלקן יהפכו מלכודת מוות בזמן רעידת אדמה. האסון במרוקו הוא תמרור

המחדלים וההזנחה של חברת עמידר גם בדירות שהיא מנהלת וגם בבניינים עצמם. בדוח שפורסם על ,2010 ידי מבקר המדינה ב שכלל גם ביקורת חריפה על תחזוקת הדירות, כתב מתוך 4 מבקר המדינה שב נ � הבניינים של עמידר ש 9 בדקו – נמצאו ליקויים בטיו

"עמידר מנהלת אלף 40- כיום כ דירות ציבוריות שחלקן יהפכו מלכודת מוות בזמן רעידת אדמה"

אזהרה לחברת עמידר ולמשרד הבינוי והשיכון – אסון יכול להתרחש כל רגע. נמאס כבר להזהיר.

חותיים משמעותיים שעלולים לסכן חיי אדם. בדוח נוסף של מבקר המדינה ב � מ 35 סומנו כ- 2022 שפורסם במאי נים עם סכנה מיידית להתמוטטות – אפילו ללא קשר לרעידת אדמה.

/ 3 /

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease