נדל"ן מדיה | 22.09.23

22.09.23

נדל"ן מדיה

בפרויקט מצפה רנה, שמקימה חברת צמח המרמן בלוד, שקל 500,000 מציעה החברה לרוכשים הלוואת קבלן בסך , כשהיתרה 90/10 ללא ריבית והצמדה, ותנאי מימון של תשולם במסירת הדירה. החברה מציעה דירות מרו חדרים, עם מרפסות, במחיר של החל מ- 3-6 ווחות, בנות .₪ 1,920,000 מצפה רנה הוא מתחם קהילתי חדש בלב העיר. החברה ו � קומות ומגדל מג 9 בניינים בני 8 יחידות דיור ב- 360 תבנה פ � קומות, לצד שטחי מסחר בקומות הקרקע. ה 22 רים בן רויקט יכלול גם מועדון דיירים פרטי בכל בניין, גינות וריאות ירוקות בין הבניינים. צמח המרמן היא גם יזמית הפרויקט וגם הקבלן המבצע. אלף שקל הנחה להייטקיסטים 500 עד חברת הנדל"ן גשם החזקות, בשיתוף מועדון "הייטקזון", מכריזה על מבצע דיור ארצי חד פעמי. במסגרת המבצע יוצו עו מאות יחידות דיור לעמיתי מועדון "הייטקזון" ובני משפו , המתבטאות 17% חותיהם מדרגה ראשונה, בהנחות של עד במאות אלפי שקלים.

אלף על הדירות בפרויקט 200 הנחה של עד

n trace : הדמיה

חברת אפגד יוצאת במבצע מיוחד לראש השנה בפרויקט + מ"ר 147 אפגד באגמים באשקלון. לדוגמה, דירת פנטהאוז מיליון 2.8 מיליון שקל במקום 2.6- מ"ר מרפסת, תימכר ב 43 מיליון שקל; 2.81 מיליון שקל במקום 2.66- שקל; דירת גן ב מיליון שקל 1.59- מ"ר מרפסת ב 11 + מ"ר 82 חדרים 3 דירת מיליון שקל. 1.7 במקום

אלף ממחיר השוק על דירות 50 הנחה של חדרים 5

LUMO הדמיה: סטודיו

הדמיה: אורון נדל"ן

המבצע מתייחס לשבעה פרויקטים שונים של החברה ברחבי הארץ: נהריה, חיפה, עתלית, ג'סר א זרקא וחדרה. מדובר בשיתוף פעולה ראשון של חברת "גשם החזקות" עם מועדון "הייטקזון". על פי התנאים, ההרשמה פתוחה עד נרשמים ראשונים 500 ומוגבלת ל- 17/09/2023 לתאריך ה לכל פרויקט.

חברת אורון נדל"ן יוצאת במבצע לרגל החגים בפרויקט ג � אור יהודה בשכונת "בית בפארק". במס NEW CONCEPTT חדרים 5 שקל על דירות 50,000 רת המבצע תיתן הנחה של ומעלה. קומות וחלקם 5 בנייני מגורים, חלקם בני 7 הפרויקט כולל פ � יחידות דיור סך הכל. תמהיל ה 245 קומות, הכוללים 11 בני חדרים בתכנון ייחודי, לצד 6 ו- 5.5 ,5 4 ,3 ,2 רויקט כולל דירות דירות גן ופנטהאוזים.

/ 21 /

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease