נדל"ן מדיה | 22.09.23

22.09.23

נדל"ן מדיה

יתרת התשלום לא צמודה או מושפעת מהמדד, שעלה משמו עותית בשנים האחרונות ומשפיע על מחיר הדירה. שבנייתו כבר החלה ברחוב 38/2 מדובר בפרויקט תמ"א דירות חדשות בבניין בוטיק בן 27 בתל אביב, וכולל 47 בבלי קומות. 8

הנחה של רבע מיליון, פטור מהצמדה 20/80 למדד ותנאי מימון

3division : הדמיה

מיליון שקל ללא ריבית 1.5 הלוואה של 10/90 והצמדה, תנאי מימון

84 הדמיה: סטודיו

בפרויקט ‘זיתוני פארק הים’ בשכונת פארק הים בבת ים חדרים בבניין 5 אלף שקל דירת 250 ניתן לרכוש בהנחה של . 80/20 הראשון , עם פטור מהצמדה למדד, תנאי מימון של על הפרויקט: בראש שדרת המגדלים בשכונת פארק הים מגדלי מגורים של חברת זיתוני, אשר 2 בבת ים, נבנים כיום מגדלי 2 מעצם מיקומם צופים לפארק ולחוף ימה של בת ים. יחידות דיור. תמהיל 113 קומות ויכללו 29 המגורים יתנשאו ל- . 2024 חדרים. צפי לאכלוס בשנת 4-5 הדירות כולל דירות

בפרויקט ויצמן פנקס, שמקימות החברות צמח המרמן ורוו זיו בתל אביב, מציעות החברות לרוכשים הלוואת קבלן בסך , כשהיתרה תשולם 90/10 מיליון שקל ותנאי מימון של 1.5 במסירת הדירה. פרויקט ויצמן פנקס הוא פרויקט התחדשות עירונית. הפו רויקט ממוקם בצפון תל אביב, בסמוך לכיכר המדינה ולפאו בנייני מגורים ונמצא 3 יח"ד ב- 73 רק הירקון. הפרויקט כולל 3-5 בשלבי ביצוע מתקדמים. תמהיל הדירות מגוון – דירות חדרים הינו 3 חדרים עם מרפסות ופנטהאוזים. המחיר לדירת שקל. 4,890,000 החל מ-

ללא הצמדה 20/80 הטבת תשלום של למדד תשומות הבניה

3dvision : הדמיה

אלף שקל ללא 500 הלוואה של 10/90 ריבית והצמדה, תנאי מימון

קבוצת סופרין, יחד עם קבוצת ויס וחברת ויתקין פרי יוצאות ב � ללא הצמדה למדד תשומות ה 20/80 בהטבת תשלום של ניה בפרויקט אותו הן בונות ומשווקות בימים אלה בשכונת בבלי בתל אביב. המשמעות היא שמי שרוכש דירה בפרויקט משלם ו � הנ 80% ממחיר הדירה במעמד חתימת החוזה ואת 20% תרים מעלות הדירה הוא משלם רק במועד קבלת המפתח.

הדמיה: ארקאפקט

/ 20 /

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease