נדל"ן מדיה | 22.09.23

22.09.23

נדל"ן מדיה

נדל"ן GF קבוצת סופרין, קבוצת וייס, ריבוע הכחול נדל"ן, ובולטהאופ יוצאים במבצע באחד מפרויקטי המגורים המרכו . EAST& זיים בתל אביב, החברות, בשיתוף עם לאומי למשכנתאות, מציעות לשלם בלבד ממחיר הדירה במעמד חתימת החוזה ואת יתרת 5% ל � משו 15% הסכום בקבלת המפתח. מתוך יתרת התשלום, מים באמצעות הלוואה כנגד משכנתה לטובת הבנק, ללא ריו בית וללא הצמדה. ש � מיליארד שקל, מ 1.4 הפרויקט, שעלותו מוערכת בכ - מ � דונם בעבר המזרחי של נתיבי איילון. ה 6.5 תרע על פני קומות. 33 ו- 40 תחם כולל שני מגדלים שיתנשאו לגובה של יח"ד בתמהיל דירות מגוון, המגדל 348 המגדל הצפוני כולל ו � קומות של מג 8 קומות תעסוקה ומעליהן 25 הדרומי כולל דירות, 90 יח"ד. בפרויקט נותרו לשיווק עוד כ- 42 רים שיכללו מיליון שקל 4 חדרים במחירים של החל מ- 5 ו- 4 ,3 הכוללות חדרים. 3 לדירת

תבחרו את ההנחה המועדפת עליכם

EVOLVE MEDIA : הדמיה

חברת "שתית" יוצאת בהטבה מיוחדת לקראת החגים, המאו פשרת ללקוחות לבחור את המסלול המתאים להם ביותר לתשלום. החברה מציעה ארבעה מסלולים לדיירים לבחירה: שקל ללא ריבית והצמדה. 1,000,000 . הלוואת קבלן 1 . פטור מהצמדת ריבית ומדד עד למסירה. 2 . מסלול הנחה מדורג. 3 תשלום בחוזה, והיתרה במסירה. 15% . 4 ההטבה תקפה לכל אחד מחמשת הפרויקטים הבאים של מיליון שקל); 1.75- החברה: חיפה אינטרנציונל (דירה החל מ ב � שקל); "אורנית" ט 1.71 דרך הים חיפה (דירה החל מ - מיליון שקל); "שתית בשדרה" קריית 3.3- עון (קוטג’ החל מ מיליון שקל). 1.555- ביאליק (דירה החל מ

ריבית קבועה בטעם של פעם

viewpoint : הדמיה

במעמד החתימה - היתרה בקבלת המפתח 5%

VIEWPOINT : הדמיה

חברת גיא & דורון לוי מציעה לרוכשי דירות בפרויקטים שנה, 25 ל- 2.99% השונים משכנתא בריבית קבועה של מיליון 1.7 מערך הדירה ועד 40% ללא הצמדה, זאת עד ל שקל. המבצע נערך באמצעות בנק לאומי למשכנתאות ומוו גבל לכמות דירות ארצית. לפי הערכות החברה, ההטבה לכל לקוח נאמדת בחיסכון של מאות אלפי שקלים. המבצע רלוונטי לכלל אתרי החברה, אשר משווקת בימים אלה מאות רבות של דירות בפרויקטים בולטים ומובילים, בין היתר בנתניה, פתח תקווה, רעננה, ראש העין, באר יעקב וירושלים.

/ 19 /

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease