נדל"ן מדיה | 22.09.23

22.09.23

נדל"ן מדיה

בחודשיים האחרונים, לשכת מתווכי הנדל"ן הארצית הייתה בעיצומה של מערכת מחוזות מרכזיים של הלשכה, במטרה לבחור הנהלה ויושבי 4- בחירות נרחבת ב ראש לכל אחד מהמחוזות. הבחירות מתקיימות כל שנתיים בפיקוח ועדת בחירות. הכירו את הנבחרים: הכירו את המנהלים החדשים בלשכת מתווכי הנדל"ן הארצית

מחוז פתח תקווה, ראש העין והשומרון

מחוז השרון

ערן נסים

במחוז פתח תקווה, ראש העין והשומרון נערכו הבחירות בהשו חברי לשכה. 150 תתפות כ לתפקיד יו"ר המחוז נבחר ערן נסים. להנהלה נבחרו: מירב שמעוו ני, אבי שטרית, רון לנדסמן ושי כהן צדק. כמו כן, מונו להנהלה רוברט בויביץ ורואי בן חמו, שימשיך לנהל את אזור ראש העין והשומרון. היו"ר הנבחר, ערן נסים: "מאז שהתחלתי בתחום חלמתי שהשם מתווך "ירד לאנשים בגרון", כלומר שהמקצוע יכיל אנשים איכותיים, ושהציבור יכיר ויעריך את חשיבותו של מתווך הנדל"ן"

חברי הנהלת מחוז השרון: מימין, איילה אהרון גיל איצקוביץ, לילך ביטון, אסף אפשטיין (סיור לשכה ארצית), רון הורוביץ ואלי יפתח

במחוז השרון, הכולל את הערים כפר סבא, הרצליה, רמת השרון, רעו ננה והוד השרון, נערכו הבחירות בהו חברי לשכה. 200 שתתפות כ לתפקיד יו"ר מחוז השרון נבחרה לילך ביטון. להנהלה נבחרו: אלי יפרח, גיל איצו קוביץ’, רון הורוביץ ואיילה אהרון.

: לילך ביטון היו"ר הנבחרת, "אני, אישית, מרגישה בתפקיד כסוג של שליחות, עסקית ומקצועית, למען המתווכים, בה אפעל מהשטח, אקשיב להם ואעשה הכל לקדם את המקצוע, המעמד והאתיקה"

/ 16 /

צילומים: יח"צ לשכת מתווכי הנדלן הארצית

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease