נדל"ן מדיה | 22.09.23

22.09.23

נדל"ן מדיה

אלפי דירות ציבוריות עומדות ריקות כבר שנים רבות – בזמן שתור ההמתנה לדיור ציבורי רק הולך וגדל. מה קורה עם הדירות הריקות? חלקן נשארות ריקות עקב תירוצים שונים ומשונים או כתוצאה מתנאים נוקשים וחלקן מועברות בניגוד לחוק לבתי כנסת וגורמים נוספים שכלל אינם זכאים לדיור ציבורי // חשיפה משוועת מאות דירות ציבוריות עומדות ריקות ואנשים נזרקים לרחוב

דות ריקות שנים רבות אין כרגע שום תכנית לשיקום השכונה כפי שטוענים במשרד השיכון. דירות עומדות ריקות – העיקר לא להגמיש קריטריונים באר שבע היא לא העיר היחידה שבה עומדות דירות ריקות, ומשו רד הבינוי והשיכון משאיר מאות דיו רות כאלו ברחבי הארץ בטיעונים כאלה ואחרים של התחדשות עירוו נית או "עלויות שיפוץ גבוהות". לדוגו מה, מצאנו עשרות דירות ריקות בעיר בת ים, שעמדו ריקות ללא סיבה ובכל פעם שפנינו לא קיבלנו תשובה מדוע הן ריקות. במקרה קיצוני של ממתינה בעיר בת ים, שחשפה את הדירות הריו קות בעוד היא הראשונה בתור, נזעק משרד הבינוי והשיכון והעניק לה דירה;

משפחות – כולל נכים, קשישים ומו שפחות חד הוריות, שממתינים כבר שנים רבות לדירה. שכונת נחל בקע לדוגמה היא שכונה של דיור ציבורי י � ד 100 בעיר, בה עומדות ריקות מעל שנים. 7 רות ציבוריות כבר למעלה מ דירות אלה יכולות להתאכלס באופן מידי לאחר שיפוץ קל במאות משו פחות ממתינות – אך משרד הבינוי והשיכון מתעלם מכך. מדוע? לטענו תו, הוא רוצה לעשות "השבחה" של הקרקע. חשוב לציין שמדובר בדירות קוו מות קרקע שכל כך חסרות עבור אנו שים נכים ממתינים, ובכל זאת משרד השיכון מעדיף להשאיר אותן ריקות כבר שנים רבות במקום לאכלס אותן. חשוב לציין שלמרות שהדירות עומו

30,000 בישראל ממתינים מעל משפחות לדיור ציבורי בתור של משרד הקליטה ושל משרד הביו נוי והשיכון. מעבר לכך, יש עוד ב � משפחות עניות שמק 180,000 כ לות סיוע זעום ביותר בשכר דירה שנע שקל – ועקב הסכום 1,200 ל- 700 בין הזעום, הן חיות בעוני וצפיפות. עם זאת, הנתונים הקשים האלה כנראה לא מזיזים לממשלת ישראל ושלוחותיה, שגם משאירה מאות דיו רות ריקות וגם מעבירה לכאורה בניו גוד לחוק דירות למי שבכלל אינם זכאים לדיור ציבורי. באר שבע היא דוגמה קלאסית להו תנהלות הקלוקלת של משרד הבינוי והשיכון שמשאיר מאות דירות ריקות, בעוד בעיר יש תור המתנה של אלפי

/ 14 /

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease