נדל"ן מדיה | 22.09.23

22.09.23

נדל"ן מדיה

ואלביט מערכות מקימה מפעל מתו קדם ברמת בקע. מדובר במקורות תעסוקה איכותיים לאלפי מהנדסים. "המטרה שלנו היא ליצור במטרופוו לין באר שבע מגוון רחב של פתרוו נות מגורים לצעירים, גם למשפחות וגם לגיל השלישי לתושבי העיר ולתוו שבים חדשים, כדוגמת אנשי הקבע שצפויים לעבור לעיר במסגרת מעבר צה"ל דרומה", מסבירה פוריה. איך היית מסכמת את החזון העירוני? "אני מאמינה שתנופת התכנון שאנחנו נמצאים בה היום תתממש בשטח, ושהשכונות הוותיקות בעיר ישנו את פניהן לצד הקמת השכונות החדשות. אנחנו עובדים בימים אלו גם על תוכנית תחבורה למטרופולין יחד עם משרדי התחבורה והאוצר, והחברה הממשלתית נתיבי ישראל. התוכנית כוללת תוספת של רכו בות מהירות למרכז הארץ, והקמת רכבת קלה שתעבור במוקדים מרכו 60 זיים בעיר ושתמשיך לאורך כביש למיתר, עומר ועד לקריית המודיעין שבליקית. אחרי הכל, מרכז המדינה הרבה יותר קרוב לבאר שבע". "כיום מתגוררים בעיר תושבים, אנחנו 230,000- כ מעריכים שנראה גידול משמעותי באוכלוסייה בשנים הקרובות כאשר מעבר צה"ל דרומה ומעבר בסיסי התקשוב והמודיעין ישמשו

הדמיה: משרד פלד קימלמן אדריכלים

התחדשות במתחם יעקב אבינו בבאר שבע -אפריקה ישראל מגורים, אלקטרה מגורים, קבוצת ב.ס.ר

דיעין ישמשו מנופי צמיחה מאוד גדולים". תמר, האם נראה יותר מגדלים בשנים הקרובות? "אנחנו לא רואים בבנייה לגובה פתרון בלעדי לציפוף. לכן התוכניות שלנו, לרבות תוכניות ההתחדשות העירונית, מאפשרות הקמת מגדלים גבוהים בעיקר בצירים הראשיים בגו ר � קומות. מ 40 ועד 30 ,25 בהים של בית הבנייה בעיר, בפנים השכונות, תמשיך להיות בנייה מרקמית עם דגש על עירוב שימושים בגבהים של קומות". 12 עד מדבר אורבני בפארק ההייטק, שנחנך בספטמבר בניינים שאותם 4 , נבנו עד כה 2013 ס � חברות הייטק ו 70 מאכלסות כ - טרטאפים מובילים לצד בית הספר למקצועות המחשב וההגנה בסייבר של צה"ל שנפתח בשנה שעברה. עם סיום הקמתו, הפארק צפוי לכו מ"ר, שבהם יועסקו 200,000 לול כ- עובדים בחברות ההייטק 10,000 כ המובילות. במקביל, התעשיות הביו טחוניות מרחיבות את פעילותן בבאר שבע: התעשייה האווירית בונה בעיר את מפעל היבשה, חברת רפאל מרו חיבה את פעילותה בפארק ההייטק

מקיף, בין היתר במטרה להרחיב את תחום הקולינריה והתרבות בשוק, ולהפוך את המתחם לאטרקציה מוו שכת למבקרים כמו שוק מחנה יהודה בירושלים או שוק הכרמל בתל אביב. יותר תושבים, יותר מגדלים בירת הנגב באר שבע עתידה לגדול בצורה משמעותית, וכך גם היישובים בסביבתה שיחזקו עימה את הקשרים ואת הנגישות. השינוי ההדרגתי הזה האזור יהפוך 2040 מבטיח שעד שנת לראשונה למטרופולין בפני עצמו. "אנחנו ממשיכים לתכנן ולבנות שכונות חדשות. במסגרת הסכם הגג 9,000 בנינו כ- 2015 הראשון בשנת יח"ד, וגם במסגרת ההסכם החדש ייבנו שכונות נוספות. השכונות הגדוו לות שבתכנון הן שכונת פסגת רמות שממוקמת ברובע החדשנות ושתכו ו � יח"ד בבנייה רוויה נמ 3,700 לול כ - כה, בניינים לשכירות ארוכת טווח ודיור מוגן. בצפון העיר תיבנה שכוו נת הרקפות והיא תכלול עם סיום 2,600 יח"ד, מהן 4,000 הבנייה כ צמודי קרקע. כיום מתגוררים בעיר תושבים, אנחנו מעריכים 230,000 כ שנראה גידול משמעותי באוכלוסייה בשנים הקרובות כאשר מעבר צה"ל דרומה ומעבר בסיסי התקשוב והמוו

מנופי צמיחה מאוד גדולים"

אדר' תמר פוריה. צילום רז רוגובסקי

/ 13 / https://bit.ly/TheCapitalLetter2 לקריאה: | The Capital Letter מתוך המגזין הדיגיטלי www.rubycapital.com לאתר החברה:

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease