נדל"ן מדיה | 22.09.23

22.09.23

נדל"ן מדיה

לפארק הנחל, הפארק הגדול בישו ראל הכולל את האגם המלאכותי הגו דול בישראל, אתרים היסטוריים וארו כיאולוגיים שונים, טיילת, אמפיתיאטרון גדול ועוד. בשבועות הקרובים, יחלו גם עבודות פיתוח והקמה של שלושה מסו תורי צפרות וכן יוקם קומפלקס של בריו כות שחיה, ספורט, נופש ופנאי על ידי חברת הולמס פלייס שזכתה במכרז של החכ"ל. גם שכונת הסיגליות הממוקמת במו ערב בעיר, בסמוך לפארק הילדים. היא נבנתה במסגרת הסכם הגג, ונמו צאת בתנופת פיתוח. השכונה עתידה 1,000 יח"ד כאשר כ- 1,600 לכלול כ יח"ד כבר אוכלסו. בשכונה ייבנו מתחו מי פארק ירוקים ואקולוגים, שבילי טיול היקפיים, מתחמי ישיבה מוצלים, ומו תקני משחק. בנוסף , בימים אלו צפוי להיפתח בקצה המערבי של השכונה המדבריום, פארק חיות אינטראקטיבי הראשון מסוגו בעולם הנחשב לפרויקט דגל משמעותי העתיד לשנות את חיי התרבות והפנאי בעיר. הטבות ליזמים: סבסוד עלויות פיתוח במכרז החדש בפסגת רמות במסגרת המכרז לשיווק קרקעות לכ- יח"ד נוספות בפסגת רמות – 1,000 מיליון 50 משרד הבינוי והשיכון הקצה כ שקל לסבסוד עלויות הפיתוח של היזו מים, על מנת לעודד התמודדות במכו רז ולייצר כדאיות כלכלית גדולה יותר. ניתן להגיש הצעות למכרז עד באתר רשות מקרקעי ישראל 27.9.23 לחצו כאן לפרטי המכרז >>

שכונת פסגת רמות. הדמיה: עיריית באר שבע

פיתוח לפארקים ציבוריים וגינות נוי. בשכונת פסגת רמות, הממוקמת במיקום מושלם בפארק החדשנות, בסמוך לפארק ההי טק, בית החולים סורוקה ואוניברסיטת בן גוריון, חכ"ל מבצעת עבודות פיתוח תשתיות נרחו בות ביניהן תכנון מדרכות, סלילת כביו שי אספלט, והקמת רשתות ביוב מים וחשמל. במקביל, החל התכנון של מבני החינוך, בתי כנסת, מקוואות ומרכז קהילתי וכן עבודות הפיתוח לפארקים ציבוריים וגינות נוי, מדשאות רחבות ומו תקני כושר ומשחק. במסגרת הסכם הגג הראשון הוקמה שכונת הפארק הממוקמת על פארק נחל באר שבע, השכונה שעתידה לכלול יח"ד, נמצאת בשלבי בנייה 4,400 כ- יחידות דיור 1,600 ופיתוח מתקדמים וכ כבר אוכלסו. בשכונה כבר הוקמו מבני ציבור שונים, מרכזים קהילתיים, ופארו קים אך הפיתוח נמשך, לאחרונה הוקם בתוך השכונה פארק הערוץ המתוכנן באופן לינארי , החוצה את השכונה ומו ספק הליכה בטוחה בין גני הילדים, בתי הספר והמרכזים המסחריים. תושבי השכונה נהנים גם מהקרבה שכונות הפארק והסיגליות – אטרקציות בינלאומיות ליד הבית

מיליון שקל בשנה, עם 300 צוע של כ צפי להגדלת המחזור בעשרות אחוזים בשנים הקרובות. בכך, אנחנו מהווים הלכה למעשה הגוף המרכזי בביצוע באזור הדרום. הפיתוח שאנחנו עושים בשכונות החדשות מסייע ליזמים, מאו פשר להם לקצר את לוחות הזמנים ומייצר עבורם ביקושים ערים למגורים בשכונות החדשות, על שלל השירותים שהן מציעות לתושבים החדשים". פסגת רמות ורקפות – עבודות הפיתוח ושיווק הקרקעות בעיצומם בימים אלו משרד הבינוי והשיכון משו ווק קרקעות לשכונות הבאות של באר שבע שיבנו במסגרת הסכמי הגג. שכוו יח"ד 3,700 נת פסגת רמות שתכלול 4,000 ושכונת הרקפות שתכלול כ- יח"ד. למרות ששיווק הקרקעות נמצא בתחילת הדרך, עבודות הפיתוח בשכוו נות כבר בעיצומן. שכונת "רקפות" המתוכננת לקום בצפון העיר, היא שכונה בעלת צביון כפרי שרובה צמודי קרקע לצד בנייה רוויה נמוכה והיא תיתן מענה למשפו רי דיור מהעיר ומחוצה לה. גם בשכוו נת הרקפות החכ"ל כבר מבצעת את עבודות פיתוח ובקרוב יחל התכנון של מבני החינוך והציבור השונים ועבודות

הכתבה מטעם עיריית באר שבע ומשרד הבינוי והשיכון

/ 11 /

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease