נדל"ן מדיה | 22.09.23

22.09.23

נדל"ן מדיה

הכתבה מטעם עיריית באר שבע ומשרד הבינוי והשיכון

תנופת פיתוח אדירה השכונות החדשות בבאר שבע פורחות הפיתוח העירוני האיכותי מעודד ביקושים בשכונות החדשות בבאר שבע. בימים יח"ד נוספות בשכונת פסגת רמות בעיר; משרד 1,109 אלו משווקות קרקעות לבניית הבינוי והשיכון מסבסד את עלויות הפיתוח במכרז ומייצר כדאיות כלכלית ליזמים

צילום באדיבות החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע

בניה ופיתוח בשכונת הפארק בבאר שבע בסמוך לפארק הנחל

העירוני, הדוגל בקידום התחדשות עירוו נית אינטנסיבית בשכונות הוותיקות באו מצעות עירוב שימושים לצד פיתוח שכוו נות חדשות, כאשר המטרה היא ליצור מרחב ציבורי איכותי בכל חלקי העיר ולו סלול את הדרך להפיכתה של באר שבע למטרופולין איכותי. איתי קריספין, מנכ"ל החברה הכלכו לית לפיתוח באר שבע, מציין כי: "המו טרה שלי היא להביא את חזון העירייה לכדי מציאות. החכ"ל בונה את העיר ומעורבת בפיתוח ובכל פרויקט משו מעותי. החברה עובדת במחזורי ביו

חכ"ל (החברה הכלכלית לפיו תוח באר שבע) היא דוגמה לחברה שיודעת להוציא אל הפועל את הסו כמי הגג בצורה מקצועית ויעילה, ולו מעשה החברה העירונית היחידה ביו שראל בעלת תו תקן בינלאומי של . את החברה מנהל בשנים ISO-9001 האחרונות איתי קריספין, מהנדס אזרו חי שימש בעברו במגוון תפקידים בכיו רים, בהם מהנדס המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב. מאז שחתמה העירייה על הסכמי הגג, חכ"ל פועלת למימושם בהתאם לחזון

אחד החששות של רוכשי דירות בכו ניסתם לשכונה חדשה הוא שהדירות תהיינה מוכנות לאכלוס לפני הפיתוח של המרחב הציבורי והקמת מוסדות החיו נוך והציבור. הסכמי הגג של המדינה עם הרשויות המקומיות מהווים פתרון לבעיה ומספקים לרשויות תקציבים לפיתוח השו כונות. אולם, התקציבים הם לא הפתרון המלא במידה והרשות המקומית אינה יודעת להוציא אל הפועל את הפרויקטים. העירייה זקוקה לזרוע ביצועית מקצועית חזקה שתדע לנהל את הפרויקטים עבוו רה בכפוף ללוחות הזמנים.

/ 10 /

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease