הבמה המרכזית של הנדל"ן 10.5.24

10.5.24

נדל"ן מדיה

הפכה את העיר חולון 619/ תכנית ח ליעד מבוקש והרבה יזמים מזהים את האפשרות לקדם פרויקטים שבעבר לא הייתה בהם ודאות תכנונית. עם זאת, בזמן שיזמים רבים "שועב טים" אל עבר משרדי מחלקת התכנון בעיר, הם מגלים כי כמו במרבית הרב שויות קיים פער משמעותי בכוח אדם מקצועי, שתפקידו לבדוק את הבקב שות להיתרים שמוגשות לוועדות המב קומיות מה שיוצר בלא מעט מקרים עיכובים משמעותיים בלוחות הזמנים להוצאת היתר בנייה. מדובר בפער שצריך ואפשר לטפל בו על ידי תקצוב נכון וגיוס כח אדם מקצועי ויעיל, בשילוב של הכנסת מערכות טכנולוגיות שיכולות לחסוך חודשים רבים ומעיקים בהמתנה. לסיכום, חשוב שנבין כי תכנית היא בהחלט בשורה תכנונית 619/ ח משמעותית עבור תושבי חולון והיזב מים הרוצים לקדם בה פרויקטים, אך היא לגמרי אינה חפה מטעויות ובב עיות יישום. אני חושב כי בפני ההנהב גה החדשה שנבחרה להוביל את העיר בבחירות האחרונות, עומדת הזדמב נות להוכיח עד כמה ההתחדשות העיב רונית חשובה לה ועד כמה חשוב לה לייצר מיגון עבור התושבים, לבחון את הפערים בתכנית ולהציע פתרונות שיאפשרו לבעלי הדירות בעיר עתיד בטוח וטוב יותר, ולעוסקים במלאכת הבנייה לבנות, לחדש ולמגן את העיר. המסקנה הזו רלוונטית גם לעב רים הבאות שילכו בדרכה של חולון, ויוציאו תכנית מתאר כוללת להתחדב שות עירונית. שיהיה בהצלחה לכלל העוסקים במלאכה. בשורה תכנונית – שאינה חפה מטעויות

צילום: שאטרסטוק

בינוי חליפית שתאפשר ליצר פרויקט נכון יותר בהיבטי רווחת הציבור והרב שות, וגם רווחי יותר עבור בעלי הדיב רות והיזמים. לשמחתנו ההתנגדות שלנו התקבלה במקרה זה. מהצד השני, בבניינים רבים בעיר, אשר במצב הקיים מספר הדירות בהם קטן, נוצר מצב שהתכנית מעניב קה להם זכויות בנייה בעצימות גבוהה, אשר מאפשרות לבעלי הזכויות לקבל תמורות גבוהות בצורה ניכרת ולעיתים אף קבלת שתי דירות תמורה. לכן, המסר שלנו לבעלי הדירות בעיר – אל תתפשרו על בחירת בעלי המקצוע הנכונים שמכירים את התכב נית ויודעים לנתח אותה ולייצר עבוב רכם פרויקט בטוח ויעיל, אשר במסב גרתו גם תדעו שקיבלתם מהיזם את התמורה המקסימלית במסגרת מגבב לות התכנית. אחד הנושאים הכי כואבים בענף ההתחדשות העירונית הוא לוחות הזמנים בדרך לקבלת היתר בנייה. מדובר בהמתנה מעיקה שנובעת בעיקר בגלל פערים ניתנים לגישור. כאמור, הוודאות התכנונית שיצרה היזמים על הגדרות, אך מה עם כח אדם?

וגידים בעיר חולון וכי מעתה כל דייר ויזם יוכל לבדוק בלחיצת כפתור את גבולות הגזרה שקובעת התכנית, להב גיש בקשה להיתר ולהתחיל לבנות. אך גם לוודאות התכנונית יש מחיר שכדאי לבעלי הדירות להכיר. המב חיר מגיע לעיתים בתצורה של פגיעה מסוימת בזכויות הבנייה. בזמן שהעיב רייה קבעה מה ניתן לעשות היא גם קבעה לא מעט מגבלות תכנוניות, והתוצאות, בחלק מהמקרים, לא מעודדות ואף יוצרות מצב שבו כבר בתחילת הדרך אין ליזמים כדאיות כלכלית לבצע את הפרויקט, דבר שעלול לסכל את האפשרות לקדם פרויקטים בבניינים רבים בעיר, על אף שישנה ודאות תכנונית באזור. בעלי דירות שהחכימו והתארגב נו במועד הפקדת התכנית להתנגב דויות והגישו התנגדות לתכנית, במקב רה שבו התכנית העניקה זכויות בנייה אשר לא מאפשרות את הוצאת הפב רויקטים אל הפועל, לעיתים הצליחו לשנות את הגזרה. לדוגמה, במתחם שברחוב הלוחמים בעיר, בו משרדנו מייצג את בעלי הדירות, הגשנו התנב גדות לתכנית שהוגשה לוועדה המחוב זית וביקשנו לאפשר גמישות תכנונית במתחם ולאפשר לקדם תכנית פינוי

www.kdc-law.co.il

/ 16 /

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online