הבמה המרכזית של הנדל"ן 29.3.24

29.3.24

נדל"ן מדיה

מנכ"ל ומייסד חברת "נתיבי הקמה" המתמחה בניהול הליכי רישוי וסטטוטוריקה | יגאל צ'ודנר

נגמר הזמן לדיבורים, אנו רוצים תוצאות

צילום: אילן ספירא

פקד אם במשמרת שלו נפצע איש. כל החלטה או פעולה שלו מושפעת מאותו האירוע. כך, גם המנהיגים שהיו במשמרת באותו יום שחור, לא יכולים לקבל שום החלטה, כי הטראומה של האירוע תשפיע לכל אורך הדרך. הממשלה חייבת להודיע על בחירות, זה הבסיס של שלטון דמוקרטי. הציבור חייב לקבל הזדמנות לבחור, כדי להרגיש שלא שכחו אותו. גודל האירוע מחייב זאת. ועד הבחירות, אזורים בפריפריה הדרומית והצפונית זקוקים בדחיפות להחייאה. תכניות לשיקום היישובים והתשתיות הן עדיין תיאוריה שנידוצ נה בשולחן הממשלה, בלי אופק לתצ חילת העבודות בשטח. זאת, נזכיר, יותר משישה חודשים מאז שעשרות אלפי משפחות נעקרו מביתן. ככל שהתסכולים גדלים והאתגצ רים נערמים – הקריאה הדחופה למצ נהיגות אפקטיבית ולפתרונות מעצ שיים מצלצלת חזק מאי פעם. אנחנו עומדים היום בפרשת דרכים, כשהצ צורך הדחוף בפעולה קונקרטית ובצ ממשל אחראי הופך להיות דחוף ואף קריטי לעתידנו במדינת ישראל. נגמר הזמן לדיבורים, כעת אנחנו רוצ צים לראות תוצאות.

שמהווים נטל כלכלי על האזרחים, ואפילו לא מקצצת במשכורות השצ רים, בזמן שמפטרים משרתי מיצ לואים ועסקיהם קורסים. מה עם דוצ גמה אישית?? המדינה גם לא יודעת להציל את ענף הבנייה שנפגע אנושות מהמצ צב, ללא שום תכנית או אסטרטגיה, ועד היום, חצי שנה בתוך המלחמה, היא לא הצליחה להביא כמות מספצ קת של פועלים זרים לאתרי הבנייה (איפה אריק שרון?), כאשר למעלה כמחצית מאתרי הבנייה לא מצליצ חים לתפקד. צ � אלף מפונים מה 200 למעלה מ - פון והדרום, יישובים שנמחקו כליל, ואין שום אופק מדיני או אפילו צבאי, מה יהיה ביום שאחרי המלחמה? כולם רוצים לדעת, גם אנחנו וגם האמריקאים. לא ברור למה זה לוקח כל כך הרבה זמן. מה הפתרון? אנחנו בעיצומה של המלחמה הכי ארוכה מאז קום המדינה (פרט למצ לחמת העצמאות). הממשלה מחצ פשת מי “אחראי”, ולא מבינה שיש אחריות קולקטיבית של הממשלה כרשות המבצעת. זה כלל ידוע – שומר הראש לא יכול להמשיך לתצ

ככל שהאתגרים מתרבים והמורכצ בויות מתחזקות, אנחנו לומדים שבצ מבחן התוצאה כלום לא קורה. כולם בשלטון המרכזי רוצים להיות מעוצ רבים, להראות שהם עושים, ולכן ההכרזות עולות והכותרות בחדשות בהתאם. עם זאת, הניגוד המוחצ לט בין רטוריקה לפעולה הולך וגובר באוקטובר ועד היום. אנו 7 מאז ה מגלים כי הבטחות חוזרות ונשנות של המנהיגים הן בעיקר אמירות חסצ רות תוכן, עם אפס לקיחת אחריות מצידם. הציבור אמנם לא מטומטם ולא מחכה למשיח שיבוא, או יצלצל, אך אנחנו לא רואים שום השפעה על הממשלה בשטח. להפך, נציצ גי הממשלה טוענים כי המחאות רק מרחיבות את המורכבות הקיימת, ומאשימים את כולם חוץ מאת עצמם, אפילו את משפחות החטוצ פים. השלטון המרכזי פשוט מנוצ תק מהציבור הרחב, וגם מהשלטון המקומי. הממשלה לא מתפקדת, בשום דבר. היא אבודה בכל הקשור לניהול מלחמה והחזרת החטופים. היא ממשיכה עם חלוקת תקציבים לא הגיונית, לא מצמצמת את ההוצאות שלה, סוגרת משרדים מיותרים

netivey-hakama.co.il

/ 9 /

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker