הבמה המרכזית של הנדל"ן 29.3.24

29.3.24

נדל"ן מדיה

- יש מהשפעות המלחמה תוכנית, עכשיו צריך גם לבצע , כחודשיים לאחר 2023 בדצמבר פרוץ מלחמת חרבות ברזל, ובהתאם למסקנות הוועדה הממשלתית לקימ דום התחדשות עירונית בפריפריה. הציג מנכ”ל הרשות הממשלתית להמ תחדשות עירונית, אלעזר במברמ 110 גר, תכנית שבמסגרתה אותרו כ מתחמים להתחדשות עירונית בפמ 37,000 ריפריה, בהם יוכלו להקים כ יחידות דיור חדשות בעשור הקרוב. מדובר בתכנית שאפתנית שכרוכה מ � מיליארד שקל, ו 10 בתקציב של כ - טרתה לייצר היתכנות כלכלית לקידום פרויקטים של התחדשות בפריפריה. אך האם זה מספיק? האם התכמ נית השאפתנית יכולה לייצר מצב שבו ההתחדשות העירונית אכן מתמ נהלת בצורה שווה בין אזורי הביקוש בגוש דן והפריפריה? כנראה שכמו בכל תכנית, יש לבצע עוד לא מעט השלמות שתפקידן המרכזי הוא גם להעניק כדאיות כלכלית לפרויקטים בפריפריה על ידי תקציבים, מענקים והגדלת זכויות, כמו גם לייצר תכנית לצמצום פערי תרבות, גישה וחינוך שיעודדו הגירה חיובית לאזורים אלו. תכנית זו תכלול הקמת מוסדות חימ נוך, השכלה גבוהה, פתרונות תחבומ רה, תשתיות ראויות ועוד, אשר יביאו ליצירת התחדשות עירונית אמיתית ושינוי אורך חיים ולא עוד חידוש בניין בודד במרחב בעייתי. - מה רק המעשים נשמעים ניתן לעשות ממחר אנו חיים במדינת ישראל ויודעים כי התכנית שהוצגה על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

צילום: שאטרסטוק

והדרומית בפריפריה הצפונית מבנים שלא עומדים בתקן 96,000 כ רעידות האדמה ושלא נדבר על מימ גון בסיסי מירי טילים. מתוך המספר הגבוה והמדאיג הזה, אושרו להתחמ 13,000 , כ- 15% דשות עירונית רק כ מבנים (שרובם המכריע נמצאים במחוז דרום). מה בנוגע למרכז הארץ ולאזורי הביקוש? רק לשם ההשוואה, מספר יחידות הדיור שאושרו במחוז המרמ .61,000 כז באותה תקופה עמד על האם אזורי הביקוש ואזורי המרכז שווים יותר? כנראה שכן, מאחר שהמ סיבה המרכזית לאי קידום פרויקטים בפריפריה היא חוסר היתכנות כלכמ לית, להם זוכים בעיקר באזורי הבימ קוש. כך נוצר מצב שבו היכן שבאמת נדרשת התחדשות עירונית, בישובים הנמצאים בסמוך לשבר הסורי אפמ ריקאי ונמצאים בסכנה ממשית לרמ עידות אדמה ובישובים שנמצאים באזורי האיום בדרום ובצפון, כמעט ואין התחדשות עירונית והגיע הזמן לשנות את המצב.

המרכזית לסטטיסטיקה כי בשנת 11,490 החלה בנייתן של כ- 2023 דירות כתוצאה מהריסה של בניין קיים והקמה של בניין חדש - יותר , נבנו במחוז 53.4% ממחיצתן, כ- במחוז המרכז. 23.7% תל אביב וכ ד � מהדירות שהתח 77% כלומר, כ - נבנו באזור 2023 שו בישראל בשנת תל אביב והמרכז. זאת, אזכיר, לממ רות שהמטרה המקורית שבגללה ממשלת ישראל ראתה לנכון ליזום שנה 25 את התכנית לפני יותר מ היא שמירה על חיי אדם – הן מרעימ דות אדמה והן מנפילות טילים. האם המטרה הזו מומשה לאורך השנים? לפי דוח של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, שפורסם כשנה לפני מלחמת חרבות ברזל – ממש לא. מהדוח עולה כי מה שקובע היכן למגן ולחזק מבנים בממ דינת ישראל הוא המחיר למ”ר ולא איומים וסכנות בפועל. לפי הדוח, , ולצערנו 2022 המעודכן לסוף שנת לפי הנתונים האחרונים של הלמ”ס לא השתנה הרבה מאז, קיימים

/ 7 /

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker