הבמה המרכזית של הנדל"ן 29.3.24

29.3.24

נדל"ן מדיה

freepik : צילום

שותף מייסד במשרד כהן-קצב, קרן, דהן ושות' | עו"ד אור קרן

התחדשות עירונית לכולם: הגיע הזמן לחדש את הפריפריה גם במעשים מהן הסיבות למיעוט פרויקטים של פינוי בינוי בפריפריה ומה ניתן לעשות כבר מחר בבוקר כדי לקדם התחדשות עירונית ברחבי הארץ כולה?

באוקטובר כולם רוצים לקחת חלק בלהיט החדש ומדברים על חידוש הפריפריה – בסופו של דבר, כמו בכל דבר, המעשים הם אלו שקומ בעים. כך, בניגוד לפריחת ההתמ חדשות העירונית באזורי הביקוש בגוש דן, היקפי ההתחדשות העימ רונית בפריפריה עדיין מדשדשים. רק בשבוע שעבר פרסמה הלשכה

בהתחדשות עירונית אסור לעמ שות אפליות: בדומה ללא מעט תחומ מים במדינת ישראל, וביניהם תחבומ רה, רפואה וחינוך, נראה כי גם בכל מה שקשור להתחדשות עירונית יש שווים ויש שווים יותר. למרות שבתחום הדיבורים ההתמ חדשות העירונית בפריפריה גומ ברת, שכן במיוחד אחרי השביעי

"הגיע הזמן שכולנו נבין כי להתחדשות העירונית תפקיד משמעותי בהגנה על אזרחי המדינה ולכן יש לוודא כי מול תוכנית זו כולנו שווים באותה מידה, ללא הבדלי כדאיות וכלכלה"

צילום: י"חצ

/ 6 /

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker