הבמה המרכזית של הנדל"ן 29.3.24

29.3.24

נדל"ן מדיה

לדוגמה. בנוסף, במישור הפרקטי הוא מציין, אין כרגע גורם ממשלתי שיוכל להוציא פרויקט כזה סבוך אל הפועל. אפילו שמאי ממשלתי ראשי חדש לא מוצאים. כנראה שהצדק איתו. עם זאת, לטמ עמי, אפשר למצוא דרך לעשות אותה ביישובי הפריפריה הדרומית והצפומ נית שנפגעו במלחמה, על מנת לעומ דד את ההתיישבות בערים אלו לאחר 2025 המלחמה (בתקווה שבינואר כבר נהיה אחריה). בנוסף, בהחלט יש מקום לשקול לבטל את הגזירה עבור אלו שכבר רכשו ושילמו סכום מסוים עבור דירות באשקלון, שדרות, אופמ קים, קרית שמונה, שלומי ומקומות נוספים שייבחרו על ידי הממשלה, וכך למנוע בעצם עלייה אוטומטית למי שנמצא גם כך על הקצה כדי להמ גיע לדירה בישראל. הדרך הפשוטה והיעילה למתן הטבה זו היא באמצמ עות הפחתת המע"מ המשולם לקומ פת האוצר. הטבה זו, תתווסף להטבה שכבר הוצהר עליה במסיבת העיתומ נאים המשותפת לאחרונה של שרי האוצר, השיכון והפנים: דירה למשרמ י � אלף שקל בפר 00 תי המילואים ב - פריה המרוחקת. לסיכום, זו תהיה טעות להתעלם מהיתרונות שקיימים בכל זאת בתכמ נית השנויה במחלוקת. תמיד יש מקום לשיפור, ובתוספת הגבלות מסוימות, ניתן להפוך אותה לתכנית שתייצר הטבה משמעותית עבור רוכשים צעימ רים שיעירו את הפריפריה. מדובר בתוכנית פשוטה למדי. צריך רק לוודא שההנחה תגיע לידיים הנכונות, קרי רוכשי הדירות.

צילום: שאטרסטוק

לעלייה במחירי הדירות, הוא יצריך מנגנוני פיקוח מסורבלים ויקרים, יש סיכוי טוב שהוא יזרים כסף לכיסים של הקבלנים, ובנוסף יגרום נזקים גדולים למערכת המס״, טען אז. ואכן, על פי הממצאים שנבדקו אז, 0% מאז ההכרזה על תוכנית מע"מ ועד סוף 2014 ברבעון הראשון של הרבעון השלישי (ממרס ועד ספטמ מבר) – מחירי הדירות החדשות עלו , ובמחירי 4% בשיעור ממוצע של כ הדירות מיד שנייה חלה עלייה מתונה .1% יותר של בעיות היו, זה נכון, אבל האם זה אומר שתכנית מע״מ אפס פסולה לחלוטין ונעולה במגירת כישלונות הממשלה הישראלית לנצח? פנינו למי שעבד בשעתו על הכנת תכנית מע"מ אפס, השמאי הממשלתי לשעבר טל אלדרוטי. לדמ בריו, אם יתחילו שוב לעשות את זה בחלוקה לאזורים, כל אזור עם גובה הפטור שלו, זה שוב ייצור עיוותים וגומ בה הפטור לא יהיה צודק לכולם, שכן ההנחה על דירה בהרצליה תהיה משמ מעותית גבוהה יותר מדירה בדימונה, אז למה אנחנו רוצים להחזיר אותה?

חוק לא עבר את אישור הכנסת ולא נכנס לפועל, נוצרה התפרצות ביקומ שים שהובילה לעליית מחירים מידית. בהמשך, בניסיון להציל את המצב, תכנית המחיר למשתכן, על ידי שר האוצר שהחליף את לפיד, משה כחמ לון, החליפה את תכנית מע״מ אפס. בנוסף, במסגרת הדיונים על חוק מע"מ אפס, נקבע כי התכנית תחול על כל אזרח ככל ששווי הדירה לא אלף שקל, עם הקלות 950 יעלה על נוספות לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים שרוכשים דירה ראשונה, שימ כולות להגיע עד שווי הנחה של למעמ מיליון שקלים. 1.5 לה מ ההחלטה הזו גם יצרה בעיות מקיר לקיר באישור החוק החדש, כאשר היועץ המשפטי לכנסת דאז, עו"ד אייל ינון, הזהיר שמדובר בחוק מפלה, הפוגע בשוויון כלפי אוכלוסיות שאינן משרתות. לדבריו, פיצוי על שנות השירות יכול וראוי שייעשה באמצמ עות הגדלת שכר המשרתים ומענקי השחרור. ד״ר מיכאל שראל, הכלכלן הראשי באוצר דאז, שעומד היום העומ מד בראש פורום קהלת לכלכלה, התמ פטר בעקבות התנגדותו לתכנית. הוא הזהיר כי התוצאה תהיה הפוכה ומחימ רי הדירות דווקא יעלו. "החוק יתרום

/ 5 /

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker