הבמה המרכזית של הנדל"ן 29.3.24

29.3.24

נדל"ן מדיה

אחד היה זכאי להטבה הזו, שקידם שר האוצר דאז יאיר לפיד, אלא רק מי שעמד בקריטריונים, ובכללם: תושב ישראל שהוא הורה לילד; אדם אשר שנים, גם אם אין לו ילדים. 35 מלאו לו 2014 נזכיר כי הנזק שנגרם בשנת כתוצאה מהחוק היה עצום. אנמ שים המתינו להעברת החוק והורדת המע״מ, ובינתיים הקפיאו את רכימ שת הדירות, מה שגרם לעצירת השוק למשך חודשים רבים. לבסוף, כשהמ צילום: שאטרסטוק בהנחה שהיזמים לא יתנדבו לספוג את העלייה במחיר, הרי שבחישוב פשוט עבור כל מיליון שקל במחיר הדירה אנו נשלם אלף 10 – עוד אחוז אחד שקל יותר, לפחות. קרי, משכורת נוספת. וכולנו יודעים שדירות כבר לא עולות מיליון שקל

שקל יותר, לפחות. קרי, משכורת נומ ספת. רובנו יודעים שדירות כבר לא עולות מיליון שקל. תעשו את החשמ בון לבד. הריבית לא ירדה בהחלטה האחרונה, וגם את זה צריך להכניס לסל השיקולים: האם נכון יותר לספוג את עליית המע"מ, ולדחות את נטילת המשכנתה מתוך הנחה שהריבית על המשכנתאות תמשיך לרדת והרוכשים יקבלו תנאים טובים יותר? נחזור אל תוכנית מע״מ אפס על דירה ראשונה, שנולדה (ומתה) בשנת באותן נסיבות כמו היום. גם אז, 2014 החוק שכאמור בוטל נועד לאפשר רכישה של דירה ראשונה מקבלן ללא מס ערך מוסף, לאחר שעלה באחוז אחוזים. גם אז החוק אמור היה 1 ל להיכנס לתוקף בחסות האירועים הבימ טחוניים ומבצע "צוק איתן". לא כל זה הזמן להשיב לחיים את מע"מ אפס?

מ � ודומיו. המש 10/90 , ואפילו 20/800 אחוזים, 20 עות ברורה: תשלמו היום האחוזים. 0 ועם האכלוס את שאר בגדול, הטבה מצוינת שעוזרת לרומ כשים הצעירים לרכוש דירה עם הון עצמי לא גבוה במיוחד, וליהנות מעמ ליית ערך צפויה של הדירה עד הכמ ניסה אליה. עם זאת, ההחלטה של ועדת הכספים של הכנסת מסוף פבמ בינואר 1 , לפיה החל מה- 2024 רואר כך 1% יעלה שיעור המע"מ ב- 2025 שהמס על עסקה בישראל יעמוד על כיום – טורפת את 17% במקום 1 % הקלפים, או יותר נכון לומר מייקרת אותם. נכון שאפשר להקדים תשלומ מים, אבל צריך לזכור שלרוב האנשים אין את הכלים לעשות זאת. כך, בהנחה שהיזמים ככל הנראה לא יתנדבו ואף לא יוכלו לספוג את העלייה במחיר, הרי שבחישוב פשוט עבור כל מיליון שקל במחיר הדירה אלף 10 אנו נשלם עוד אחוז אחד –

/ 4 /

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker