הבמה המרכזית של הנדל"ן 29.3.24

29.3.24

נדל"ן מדיה

חדרים 5 בתל אביב למכירת דירת 2 מ"ר בקומה 154 חדשה, בשטח של 14 קומות, במחיר של 39 מתוך 25 14 מיליון שקל. העסקה נחתמה ב לנובמבר. ברחוב המנחם בהוד השמ מיליון 12.55 רון שולם על בית פרטי שקל כחודש לאחר תחילת המלחמה עבור קצת יותר מחצי דונם, בית של ו � . מד 2003 תשעה חדרים שנבנה ב - בר ברחוב הולנדי שקט. דירות 12 בחודש דצמבר נמכרו מיליון 10 בלבד בסכומים העולים על שקל לדירה – מחציתן בתל אביב. חדרים בירושלים, נמכרה 6 דירת מיליון שקל. העסקה 20.45 תמורת היקרה ביותר בתל אביב בחודש דצמ מבר התבצעה סמוך לכיכר המדינה, חדרים נמכרה בסכום של 5 כשדירת מיליון שקל. 15.1 נזכיר כי לפני המלחמה הייתה ירימ דה חדה במספרן של עסקאות היוקמ רה על רקע העלאת מס הרכישה ועמ ליית הריבית במשק, שייקרה מאוד את מימון העסקאות. בשלב זה מומ קדם להעריך האם אחרי המלחמה נראה התאוששות גדולה יותר בשוק היוקרה, אולם ייתכן שבעקבות גילויי האנטישמיות בעולם וההתעניינות הגוברת, על פי דיווחי היזמים, שחלה מצד יהודים תושבי חוץ – נראה כמות גדולה יותר של עסקאות יוקרה, הממ בוצעות על ידי יהדות התפוצות, בין אם מדובר ברכישה לצורך עלייה, או כנכס לשעת צרה. לדברי תמר לוין, יועצת נדל"ן מרי/ מקס נוף בצפת, שתיווכה את העסמ אחרי המלחמה – נראה התאוששות נוספת בשוק דירות היוקרה?

הרצליה

צילום: שאטרסטוק צילום: שאטרסטוק

צפת

במיוחד בזמן המלחמה נעשתה ברמ מיליון שקל על בית 2.2 חוב האשל – חדרים; 11 מ"ר ובו 650 שיושב על כ גם בנובמבר ברחוב אשל אברהם ברמת השרון נמכר בית עם בריכה 22 מ"ר, בן חדרים, ב- 400 על שטח מיליון שקל. ברחוב בוסתנאי ברמת ד � ח 6 השרון נמכרה וילה פינתית של רים על שטח של כמעט חצי דונם מיליון שקל. 1 ב עסקה נוספת בוצעה ברחוב עגנון

ת � מיליון שקל נח 14.5 פת בסכום של 5 לאוקטובר. מדובר בדירת 23 מה ב- בתל 9 חדרים חדשה ברחוב בצלאל אביב, הדירה משתרעת על שטח של ד � מ"ר. מדובר בפרויקט התח 171 כ שות עירונית. בחודש נובמבר, נמכר בית פרטי ברחוב בזל בהרצליה פיתוח במחיר מיליון שקל. מדובר בבית 137.5 של ב � חדרים עם בריכת שחיה שנ 10 בן . עוד עסקה גבוהה 2015 נה בשנת

/ 16 /

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker