הבמה המרכזית של הנדל"ן 29.3.24

29.3.24

נדל"ן מדיה

צילום: שאטרסטוק

תל אביב

פיות להתנפלות של יהודי העולם בעמ קבות גילויי האנטישמיות מאז תחילת הלחימה בעזה, בפועל חלה ירידה במספר עסקאות האולטרה יוקרה שבוצעו בשוק הנדל"ן. בכל מקרה, מעולם לא היה מדובר על ביקושים עצומים – מאז ומתמיד עסקאות יוקמ מיליון שקל ומעלה, 10 רה ברמה של י � מכלל שוק הדירות ב 0.5% היוו כמ שראל, נתח זעיר אמנם אך מעורר עניין. כאמור, בתקופת המלחמה נרשמ מו מספר עסקאות יוקרה בסכומים ששברו את שיאי העסקאות בשנת באוקטובר דווחו 9 . החל מה- 2023 לרשות המיסים על עסקאות בסכומ מיליון שקל לרכישת 16-17 מים של קוטג’ים דו משפחתיים חדשים מקמ מ"ר 309 בלן בהרצליה, בשטח של ס � חדרים. עסקה נו 6 בנוי הכוללים באיזו עיר נמכר בית פרטי מיליון שקל? 137.5- ב

העסקה היקרה ביותר שנרשמה במהלך חודש אוקטובר השחור נחמ תמה יומיים לאחר המלחמה. מדומ בר בעסקה לרכישת פנטהאוז ברחוב בתל אביב בבניין לשימור 12 מזא"ה . הנכס שנמכר 1930 שנבנה בשנת 94 חדרים בשטח של 4 הוא דירת מ"ר במחיר 60 מ"ר ועוד גג בשטח מיליון שקל. 23 של כ בעיר הקודש צפת, המטווחת על ידי החיזבאללה, נרשמה היסטוריה ד � ח 10 בזמן המלחמה: בית פרטי בן מ"ר בנוי ובריכת שחייה 900 רים, מפוארת נמכר במחיר שיא בעיר שקל. המוכר הוא 1 ,350,000 של אדם פרטי שמכר את האחוזה לחבמ רה בע"מ. הבית ממוקם בשכונת נוף מגרשים שנמכרו 6 כנרת בצפת, בלב גם הם במסגרת העסקה (בעלות נפמ מ"ר, 750 רדת), כל מגרש בשטח של דונם וזכויות בנייה 4.5 שטח כולל של מ"ר נוספים. 2,100 נוספות של עם זאת, יש לציין, כי למרות הצימ

הייתה השנה 2023 היסטורית, שנת הגרועה ביותר בשוק הדיור הישראמ לי בכלל ושוק דירות היוקרה בפרט. הסיבות לכך הן ידועות וכבר דיברנו 250 עליהן בלי סוף; בשנה זו נרשמו עסקאות בלבד במחירים של יותר ה � פחות ב 50% מיליון שקל – 10 מ שוואה למספר העסקאות הללו שבומ ס � . פחות מעשרים ע 2022 צעו בשנת קאות כאלה בוצעו ברבעון האחרון של השנה, שהתאפיין במלחמה. עם זאת, על אף הכמות הנמוכה יחסית של העסקאות שנרשמו במהמ לך שלושת החודשים שאחרי המלמ חמה, מחירי העסקאות חושפים כי באופן מפתיע מדובר דווקא בעסמ קאות היקרות ביותר שבוצעו מתחימ לת השנה. זאת, נזכיר, כאשר בשמ בועיים-שלושה הראשונים למלחמה משרדי המכירות היו סגורים, ומאז התחילה להירשם התאוששות הדרגמ תית בהתעניינות בדירות יוקרה חדמ שות, חלקה גם מצד יהודי העולם.

/ 15 /

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker