הבמה המרכזית של הנדל"ן 29.3.24

29.3.24

נדל"ן מדיה

סך הדירות הלא מכורות שנותרו בידי קבלנים לפי עיר

תל אביב יפו רמת גן רחובות ראשון לציון פתח תקווה נתניה

כפר סבא ירושלים חיפה חולון חדרה הרצליה בת ים בני ברק בית שמש באר שבע אשקלון אשדוד

נתונים: דוח הלמ"ס

דגיש את ההתאוששות הגדולה שחמ ווה שוק הנדל"ן בימים אלו מציג כי לראשונה מאז החל רצף העלאות הריבית: מלאי הדירות החדשות שנומ תרו בידי קבלנים מתכווץ. כעבור רצף של חודשים לא מוצלחים עבור הקבלנים, הגיע מלאי הדירות הלא 67,979 מכורות בחודש ינואר לכדי דירות. אמנם מדובר בירידה קלה של כעשירית האחוז לעומת מלאי של ,2023 דירות שהיה בדצמבר 6 ,066 אך חשיבותו גדולה בכך שזו הפעם שמלאי 2022 הראשונה מאז אפריל הדירות הלא מכורות מתכווץ. לשם השוואה, טרם העלאת הריבית הראמ כאמור, מלאי 2022 שונה, באפריל הדירות שבידי קבלנים עמד על ע � - והציג מאז עליה של למ 43,927 תוך שנה וחצי בלבד. 50% לה מ את רשימת הערים בהן נותרו דימ רות למכירה בידי קבלנים, מובילה ו � דירות שנ 7,940 תל אביב-יפו עם כ - תרו למכירה, ואחריה ירושלים עם דירות שנותרו למכירה. 5,640 כ

ארוך יותר. לפי הדוח, בשלושת החומ 2024 ינואר 2023- דשים נובמבר דירות, עלייה של 17, 70 נמכרו כ- בהשוואה לשלושת החודשים 21.9% .2023 הקודמים אוגוסט-אוקטובר בניכוי עונתיות נתון זה עומד על דירות, עלייה מתונה יותר 16, 50 כ ד � בהשוואה לשלושת החו 9.2% של .) 15,430 שים הקודמים ( מסך הדירות שנמכרו הן 45.3% דירות, עלייה ,090 דירות חדשות, כ ו � בהשוואה לשלושת הח 25.3% של ) 21.1% דשים הקודמים. כחמישית ( מהדירות החדשות נמכרו בסבסוד מסך 54.7% דירות; 1,705 ממשלתי, הדירות שנמכרו בשלושת החודשים הן דירות 2024 ינואר 2023- נובמבר דירות, עלייה של 9,7 0 יד שנייה, כ- בהשוואה לשלושת החודשים 19.3% .2023 הקודמים אוגוסט-אוקטובר לראשונה: מלאי הדירות החדשות על המדף מצטמצם נתון נוסף שעולה בדוח הלמ"ס וממ

להמשך הדשדוש במכירת דירות יד שנייה. בפילוח גיאוגרפי של מכירות הקמ בלנים בשוק החופשי בהשוואה לימ נואר אשתקד נמצא כי בשמונה מתוך עשרה אזורים נרשם גידול חד בממ כירות, כאשר אזורי חיפה וחדרה היו האזורים היחידים שרשמו ירידות א � , בהת 6% ו- 13% (בשיעורים של מה); את הגידול במכירות הקבלנים הוביל אזור המרכז עם גידול חד של ; שיעורי גידול דומים נרשמו גם 62% באזורי רחובות וירושלים. כמו כן, אזור הבולט בגידול חד בריכוזיות מכירות הקבלנים בשוק החופשי, ממצא המרמ מז על מבצעי מכירות משמעותיים של מספר קבלנים, אפשר לראות בעיר אשדוד, אשר ריכזה כשליש מסך מכימ רות הקבלנים באזור. מגמה של התאוששות דוח הלשכה המרכזית לסמ טטיסטיקה מציג גם הוא עלייה חדה במכירת דירות, הפעם על פרק זמן

/ 12 /

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker