הבמה המרכזית של הנדל"ן 29.3.24

29.3.24

נדל"ן מדיה

עכשיו זה רשמי: שוק הדיור מתעורר גם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וגם הכלכלן הראשי באוצר הציגו את מה שכולנו מרגישים: למרות המלחמה, הרוכשים יורדים מהגדר, והזוגות הצעירים חוזרים למשרדי המכירות. האם אפשר להיות אופטימיים? בהחלט כן

התאוששות משמעותית במספר העמ סקאות שנרשמו בחודש ינואר האחמ רון; השני הוא דוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) שהתייחס לפמ עילות שוק הדיור בשלושת החודשים , והציג 2024 עד ינואר 2023 נובמבר תמונה חיובית המאששת את זה שלא

שני דוחות חשובים פורסמו במהלך החודש האחרון, שניהם מביאים בשומ רה חדשה ואופטימית לשוק הדיור הממ תאושש בישראל – בזמן מלחמה. הראמ שון הוא דוח הכלכלן הראשי באוצר, שהתייחס לפעילות בשוק הדיור בחומ ) – ובישר על 2024 דש ינואר האחרון (

צילום: שאטרסטוק

/ 10 /

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker