הבמה המרכזית של הנדל"ן 16.02.24

16.2.24

נדל"ן מדיה

המשנה למנכ"ל קבוצת שובל | ישי רוט

כל הסימנים מראים: מחירי הדיור יעלו בעתיד הקרוב

צילום: אורלי אייל לוי

נון ובניה, ועוד. הקשיים האלו, על פי ההערכות, יובילו דווקא לעליית מחירי הדירות בעתיד הלא רחוק, כתוצאה מצמצום היצע הדירות. מנגד, בישראל יש מאות אלפי רוכשי דירות בהמתנה. קחו למשל משרתי צבא סדיר או מילואים שמקבלים כיום הטבות משמעותיות מהמדינה, המאמ פשרות להם לשפר את ההון העצמי. אזכיר: גם בתכנית הדיור הממשלתית ד � הצהירו כי זאת אחת ה 2024 לשנת רכים להצלת ענף הדיור בישראל. גם צ � אלף המפונים מה 150 למעלה מ - פון והדרום, שחלקם יחפש ככל הנמ ראה בית רחוק מקווי הגבול כתוצאה מהטראומה שנוצרה, וכן יהודי העולם שיישקלו עלייה או חזרה לישראל בעמ קבות האנטישמיות המתגברת בעולם – יובילו גם הם לזינוק בביקוש לדירות; זאת, בנוסף להורדת הריבית ברבע , והאיתות 2024 אחוז בתחילת ינואר של בנק ישראל על כוונתו להוריד עד סוף השנה באחוז נוסף. אוכלוסייה נוספת שחוזרת למשרדי המכירות הם משפרי דיור. תנאי המימ מון הטובים שמציעים היזמים מאמ פשרים להם לרכוש דירה על הנייר, שתהיה מוכנה בעוד מספר שנים. ברב המקרים, ההון העצמי לו הם נדרשים אחוזים מערך 20- ל 10 כעת יהיה בין הדירה החדשה, ואת היתרה יוכלו להמ שלים ממכירת דירתם הקיימת בעוד שנים, כשסביר שערכה יעלה. 3 כ

ש � באוקטובר הכה את מדינת י 7 ה ראל בהלם. בשבועות הראשונים של המלחמה זה הורגש באופן משמעותי גם במשק הישראלי כולו, כאשר כולם כולל כולם מתמקדים בעזרה והירתמ מות לטובת המפונים והחיילים בשטח. בענף הנדל"ן, שהתמודד עם אתגמ רים רבים עוד לפני המלחמה בעקבות העלאת הריבית, הקיפאון רק העמיק – כאשר על פי הלשכה המרכזית לסמ ק � היה או 2023 טטיסטיקה, אוקטובר טובר החלש ביותר בשוק הדיור מאז הקמת המדינה. עם זאת, דוח מעודכן יותר של למ"ס מראה כי כבר בחודש נובמבר העוקב החלו רוכשי הדירות לרדת מהגדר ולמ חזור למשרדי המכירות והתיווך. מה ההסבר לכך? ההבנה כי אנחנו נכנמ סים לשגרת מלחמה, כולל תנאי השוק שהשתנו בעקבות המלחמה ויביאו על פי ההערכות לעליית מחירים בעתיד הקרוב (ארחיב בהמשך) הובילו לפרימ צתם של "ביקושים כבושים" מצד רומ כשים, שהמתינו למה שנראה, להערמ כתם, כרגע הנכון לרכישת דירה. הקשיים שנוצרו בענף - יובילו דווקא לעליית מחירים ענף הבנייה מתמודד בימים אלו עם קשיים רבים שנוצרו עם פתיחת המלמ חמה, ביניהם – עליית מחירי חומרי הגלם, מחסור בידיים עובדות, עיכוב בהליכי תכמ

freepik : צילום

דבר נוסף וחשוב שצריך להבין – מרבית הפרויקטים שנמצאים כיום בהליכי תכנון או ביצוע תומחרו על בסיס מחירי קרקע שנקנו לפני המשמ בר הנוכחי, ולכן אין ביכולתם של היזמ מים להוריד מחירים באופן משמעותי; אסור לשכוח שענף הנדל"ן הוא אחד מגורמי ההכנסה העיקריים למדינה, ולכן זהו אינטרס של המדינה שלא יפגע ושחברות לא יקרסו. לא רק מחירי הדירות יעלו. גם דמי השכירות יעלו משמעותית בעתיד הקמ רוב. הסיבה לכך פשוטה: מלאי הדימ רות להשכרה נמוך בין היתר בגלל שהמדינה הרחיקה מהשוק את משמ קיעי הדירות הפרטיים (עם מס רכישה גבוה), תוסיפו לכך את חיילי המילואים שמשתחררים אט אט, רובם צעירים וסטודנטים, זוגות שמתגרשים ועשרות אלפי מפונים בפרויקטי התחדשות עירונית – ותקבלו ביקוש גבוה והיצע נמוך גם בשוק השכירות.

/ 7 /

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker